พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'คณะสันติภาพประชาชน' หวังสภา แก้ปัญหาขัดแย้ง 3 จว. ผ่านกระบวนการสันติภาพ

‘คณะสันติภาพประชาชน’ ยื่นหนังสือ ‘กมธ.สันติภาพภาคใต้’ ผลักดันกฎหมายกระบวนการสันติภาพ หลังประชาชนเผชิญความไม่สงบนาน 19 ปี

วันที่ 18 ธ.ค. ที่อาคารรัฐสภา กัณวีร์ สืบแสง สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม พร้อมด้วย ธิษะณา ชุณหะวัณ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับยื่นหนังสือจากคณะสันติภาพภาคประชาชน นำโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้ประสานงานคณะสันติภาพภาคประชาชน เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาปัญหาเรื่องสันติภาพภาคใต้นำสู่การพิจารณาออกกฏหมาย  

โดย ตูแวดานียา กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งและกำลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างยืดเยื้อจนมองไม่เห็นความหวังที่จะเกิดสันติภาพ นับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งเมื่อปี 2547 โดยขบวนการ BRN แต่ในปี 2566 นี้ก็เป็นปีที่ 19 ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกี่รัฐบาลที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนมาแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มาแล้ว 4.9 แสนล้านบาท หรือ บังคับใช้กฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก, พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ พระราชบัญญัติความมั่นคง แต่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้

ดังนั้นคณะสันติภาพถ้าประชาชน หรือ คสป. จึงขอให้รัฐบาล และรัฐสภาพิจารณาให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนภาคใต้ ด้วยการพิจารณาออกพระราชบัญญัติกระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต้ เพื่อเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ความขัดแย้ง มาเป็นการเผชิญหน้าพูดคุยในแนวสันติวิธี ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ซึ่งหากรัฐบาล และรัฐสภาเห็นชอบให้ออกพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ภายในปี 2567 จะถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่ประเทศไทยจะได้ประกาศถึงเจตจำนงสันติภาพชายแดนภาคใต้ให้ประชาคมโลกได้รู้อย่างเป็นทางการ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More