พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

รองโฆษก รบ. แจงเหตุต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ใช้ฐานข้อมูลสถิติเหตุการณ์ 3 จว.

ทีมโฆษกรัฐบาล ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวต่างชาติเกี่ยวกับ มติ ครม. เรื่องต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จชต. ปรับลด 3 อำเภอเป็นพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ แจงพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส กลับมาใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เกิดจากการดูข้อสถิติ ย้ำจริงใจแก้ปัญหาสันติสุขชายแดนใต้

22ต.ค. 2566 รัดเกล้า อินทวงค์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวต่างชาติเกี่ยวกับ มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 66-19 ม.ค. 67 โดยให้ปรับลด 3 อำเภอที่เดิมประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มาใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ แทนที่ ได้แก่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และให้เพิ่มพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ใช้กลับมาใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

รัดเกล้า ย้ำว่ารัฐบาลใช้แนวทางตัดสินใจบนฐานของข้อมูลสถิติ (Data Driven Decision Making) การตัดสินใจให้พื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จะปรับกลับมาใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ นั้นเกิดขึ้นหลังจากดูจากข้อมูลและสถิติย้อนหลัง 5 ปีที่ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองในระดับสูง ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ว่าหากสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในระดับที่ดีไปจนถึงปีใหม่ ก็มีแนวโน้มปรับลดพื้นที่ได้อีก 5-10 อำเภอ ซึ่งหลังปีใหม่จะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง โดยจะเป็นการใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บระหว่างปี 2560-2567 มาประกอบการพิจารณา

ข้อมูลสถิติที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้

1. สถิติเหตุการณ์

2. สถิติการสูญเสีย

3. สถิติการเคลื่อนไหว

4. ผลการบังคับใช้กฎหมาย (สถิติปิดล้อมตรวจค้น+จับกุมควบคุมตัว และ การดำเนินคดี)

“รัฐบาลมีความจริงใจ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมพัฒนาร่วมกันกับกองทัพ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ครม. จึงขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ดังข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน” รัดเกล้า ย้ำ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More