พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อดีตนายก ส.ผู้จัดพิมพ์ โวย ประกาศ คกก.ฉลาก กำหนดให้หนังสือ แบบเรียน ต้องมี มอก.

จรัญ หอมเทียนทอง อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ โวย ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก กำหนดให้ หนังสือ แบบเรียน ต้องมี มอก. ชี้กระทรวงอุตสากรรมควรยกเลิก

27 ต.ค. 2566 จรัญ หอมเทียนทอง อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้รับแจ้งจากร้านหนังสือขนาดใหญ่ว่า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นประกาศที่กำหนดให้สินค้าต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

โดยในหมวดประเภทกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน ข้อ 9 กำหนดให้ หนังสือ และแบบเรียนเป็นสินค้าควบคุมฉลากด้วย ซึ่งตามต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 เรื่อง ลักษณะของฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 และข้อ 3 ทวิ (1) (2) ข้อ 3 ตรี และข้อ 3 จัตวา แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้า ที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ จรัญ ตีความว่า หนังสือทุกเล่ม และแบบเรียนทุกเล่มต้องมี มอก. ถ้าเป็นไปตามนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ แบบเรียน และหนังสือ ต้องติดฉลากให้ตรงตามเงื่อนไข

“อยากบอกไปยังผู้คุมนโยบาย(ถ้าจำไม่ผิด คือ กระทรวงอุตสาหกรรม) ยกเลิกเถอะ อย่าต้องให้เรื่องแบบนี้บานปลาย ลำพังรัฐบาลเจอเรื่อง ดิจิตอล มันนี่ ก็แย่อยู่แล้ว อย่าเพิ่มเรื่องอีกเลย ในฐานะผมเป็นพลเมืองดีเสียภาษีทุกชนิด ไม่อยู่ในข่ายเป็นคนจนที่ต้องได้รับเงินจาก ดิจิตอล มันนี่เและเติบโตจากหนังสือมาตลอดชีวิต อย่าให้สิ่งนี้มาทำให้รำคาญและเกลียดชังรัฐบาลเลยครับผมเห็นว่าไม่ต้องทบทวน ต้องยกเลิกสถานเดียว และอยากเห็นหน้าคนคิดนโยบายนี้ด้วย หัวมีแค่ไว้สวมหมวกอย่างเดียวหรือ

ถ้ามีคำใดที่มีนิยามมากกว่า“บัดซบ”โปรดได้รับคำนี้จากผม แต่ถ้าผมเข้าใจผิด ต้องขอโทษด้วย แต่จากเอกสารไม่น่าจะผิด ขอส่งสารไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ว่าต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More