พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศปปส. ร้อง ‘รังสิมันต์’ สอบตัวเอง ! ปมตั๋วปารีส กระทบความมั่นคง-เอี่ยวแก้ ม.112

‘ศปปส.’ ร้อง ‘รังสิมันต์’ ในฐานะประธานกมธ.ความมั่นคงฯ สอบ ‘รังสิมันต์’ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีถูกพาดพิงรับเงินจากผู้ลี้ภัยที่กรุงปารีส ชี้หากเอี่ยว ม.112 ถือว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคง

วันที่ 1 พ.ย. ที่อาคารรัฐสภา อานนท์ กลิ่นแก้ว ประธานกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) พร้อมด้วยนักรบเลือดสีน้ำเงินฯ ยื่นหนังสือถึง รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบ รังสิมันต์ โรม กรณีตั๋วปารีส

ศปปส. ระบุว่า กลุ่มตนเอง และนักรบเลือดสีน้ำเงินฯ เคยยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เพื่อให้ตรวจสอบ และสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวสารตามสื่อมวลชนหลายแขนงนำเสนอประเด็นตั๋วปารีส ซึ่งเนื้อหาพาดพิง รังสิมันต์ โรม ว่า การผลักดันการแก้ไข ม.112 รวมถึงข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน มีความเกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสหรือไม่นั้น

ทั้งนี้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) วันพุธที่ 4 ต.ค. ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (9) โดยให้มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ การค้าชายแดนการค้าผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ช่องทางธรรมชาติ และช่องทางตามกฎหมายศุลกากร การเดินทางข้ามแดนการจัดการ และการดูแลแรงงานข้ามแดน การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคงของประชาชน

ทาง ศปปส. และนักรบเลือดสีน้ำเงินฯ จึงได้ทำหนังสือร้องให้คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ฯ นำประเด็นตั๋วปารีส ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคงแห่งรัฐ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯทเพื่อหาข้อเท็จจริง สร้างความกระจ่างต่อสาธารณะข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อยุติประเด็นอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติต่อไป

อานนท์ กล่าวว่า รังสิมันต์ โรม เป็นผู้ถูกกล่าวหามีความเกี่ยวข้องตั๋วปารีสดังกล่าว มีรับเงินจากผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีจาก ม.112 ซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ ตนเองไม่ต้องการให้มีการกล่าวหา จึงต้องการให้มีการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องกับ ม.112 ก็มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More