พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ทะเลสาบสงขลา นัดแรก ตั้ง ร่มธรรม-ธิวัชร์-ภคมน เป็นรองประธาน แมน ปกรณ์ นั่งเลขาฯ

ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ทะเลสาบสงขลา นัดแรก ตั้ง ร่มธรรม-ธิวัชร์-ภคมน เป็นรองประธาน แมน ปกรณ์ นั่งเลขาฯ วางกรอบศึกษาปัญหา-แนวทางพัฒนา พื้นที่ 3 จังหวัด รอบทะเลสาบสงขลา

บ่ายวันนี้ (1 พ.ย.2566) ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส.ส. ภูเก็ตพรรคก้าวไกล ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมมาธิการ พิจารณาศึกษาเรื่อง”ญัตติการแก้ไขปัญหาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำทะเลสาบอื่นๆ อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นอนุกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร

โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมมาธิการฯ คนที่หนึ่ง และได้แต่งตั้งรองประธานคณะอนุกรรมาธิการอีกสี่คนได้แก่ นายธิวัชร์ ดำแก้ว นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี นางสาวภคมน หนุนอนันต์ และนายพุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว นอกจากนั้นยังได้มีมติแต่งตั้งนายปกรณ์ อารีกุล เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมมาธิการฯ ชุดนี้

ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่อง”ญัตติการแก้ไขปัญหาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำทะเลสาบอื่นๆ อย่างยั่งยืน” ถูกตั้งขึ้น ตามมติการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีมติให้ส่งเรื่องญัตติดังกล่าวที่นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ และคณะเป็นผู้เสนอ ส่งมาให้คณะกรรมาธิการที่ดินฯ พิจารณา 

โดยการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติวางกรอบการทำงานเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่สามจังหวัดรอบทะเลสาบได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการศึกษาผลการศึกษาในอดีต รวมถึงการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มาให้ความเห็น รวมทั้งการลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ให้กรอบเวลาใน การพิจารณาญัตติดังกล่าว ไว้เพียง 60 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 จึงได้มีการหารือในที่ประชุมว่าหากใกล้ครบกำหนดแล้วยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้นจะขอให้สภาผู้แทนราษฎรขยายกรอบเวลาเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

สำหรับรายชื่ออนุกรรมาธิการท่านอื่นๆได้แก่ดร.สมนึก จงมีวศิน นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ และนายวิทยา พุทธทรวง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More