พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ก้าวไกล” สั่ง “ปูอัด” แถลงยอมรับผิด-ขอโทษ 3 ผู้เสียหาย

วันนี้ (3 พ.ย.66) พรรคก้าวไกลส่งหนังสือคำสั่งแจ้งให้นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพรรค ภายหลังถูกลงโทษกรณีคุกคามทางเพศทีมงานพรรค 3 คน รายละเอียดของหนังสือ แจ้งให้นายไชยามพวาน ปฏิบัติตามมติของพรรคก้าวไกล ระบุรายละเอียดคำสั่งว่า ให้นายไชยามพวาน ดำเนินการ ดังนี้ 

อ่านข่าว ขับ”วุฒิพงศ์” พ้นก้าวไกล “สส.ปูอัด”ถูกตัดสิทธิปมคุกคามทางเพศ 

1.แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 คน อย่างจริงใจ ต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

2.ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 คน ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกําหนดให้ท่านต้องแจ้งหลักฐานการดําเนินการเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการตามคําสั่งนี้ โดยให้แถลงการดำเนินการเยียวยาด้วย

อ่านข่าว ” พริษฐ์ ” ปัดปกป้องพวกพ้อง ยืนยันเป็น 1 เสียงขับ “ไชยามพวาน” พ้นพรรค 

3.ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 คนโดยทางตรงและทางอ้อม

4.ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรคซึ่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้

อ่านข่าว รู้จัก “สส.ปูอัด” ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ถูกตัดสิทธิ ปมคุกคามทางเพศ

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขภายในกำหนดระยะเวลา ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือ การให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไชยาพวานได้จัดเตรียมสถานที่และส่งหมายแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน สส.เขตจอมทอง ในเวลา 13.30 น. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

จับตา “ปูอัด” สส.ก้าวไกลยังไม่ลาออก-โซเชียลกระหน่ำถามสปิริต  

จับกระแสการเมือง 2 พ.ย.2566 อุ้ม “ปูอัด” สลัด “แจ้” เด็ดคนไหน ก้าวไกลก็สะเทือน  

รู้จัก “สส.ปูอัด” ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ถูกตัดสิทธิ ปมคุกคามทางเพศ  

#ปูอัด ขึ้นเทรนด์ X เรียกร้อง สส.ก้าวไกล ลาออก ปมคุกคามทางเพศ   

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More