พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“นิด้าโพล” 50% หนุนดิจิทัลวอลเล็ต เลิกเกณฑ์คนรวย

วันนี้ (5 พ.ย.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้านโยบาย แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่ายังเดินหน้าไม่มีความคิดที่จะถอยหลัง และต้องทำออกไปให้ดีที่สุด และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และอยากให้สาธารณชนเข้าใจด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้ ไม่มีการคอร์รัปชัน ขณะที่เชิงปฏิบัติไม่มีที่ให้ประชาชนต้องสงสัยว่าใครได้อะไร พร้อมระบุว่า ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ จะรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับดิจิทัล วอลเล็ต

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลก็รับฟัง ทั้งสื่ออาวุโส และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมบอกให้เขียนภาพระยะยาว เวลาที่ออกมาแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไร รวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ซึ่งที่ผ่านมานายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ที่ทำงานหนักมากในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้ และไปคุยกับทุกภาคส่วนขณะเดียวกันก็ยังมีคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย ที่รัฐบาลได้หาเสียงและพูดอะไรไปก็ต้องไปปรึกษา เมื่อมีข้อคิดเห็นมารัฐบาลก็ต้องฟัง

นอกจากนี้ พูดถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วย นายกฯ ยอมรับว่า มีส่วนร่วมแน่นอน เพราะเป็นเรื่องของการให้ความสะดวก และง่ายให้กับประชาชนใช้นโยบายนี้ได้อย่างสบายใจ

นิด้าโพลหนุนปลดล็อกเงื่อนไขเกณฑ์คนรวย

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเลต” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเลต การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชน ถึงหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท มีดังนี้

 • 50.08% ระบุว่า จ่ายทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือน หรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัด
 • 26.64% ระบุว่า จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • 14.66% ระบุว่า ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 500,000 บาท
 • 8% ระบุว่า ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้/เงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 100,000 บาท
 • 0.61% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านเกณฑ์พื้นที่/รัศมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท มีดังนี้

 • 69.85% ระบุว่า ควรใช้จ่ายในร้านค้าใดก็ได้ ในประเทศไทย โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่/รัศมีมากำหนด
 • 14.50%  ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในจังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน)
 • 13.59% ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในอำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน)
 • 2.06% ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้ารัศมี 4 กิโลเมตร (ตามทะเบียนบ้าน)

อ่านข่าว คลังตั้ง 3 เกณฑ์ “คนรวย” หมดสิทธิ “ดิจิทัล วอลเล็ต”

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท มีดังนี้

 • 62.60% ระบุว่า ต้องใช้จ่ายเงินภายใน 6 เดือน 
 • 37.09% ระบุว่า ต้องใช้จ่ายเงินภายใน 1 ปี
 • 0.31% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง มีดังนี้

 • 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ
 • 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง
 • 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ
 • 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้
 • 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

สำหรับกลุ่มตัวอย่าง

 • 8.32% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • 17.48% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
 • 21.07% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
 • 11.91% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง
 • 15.72% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
 • 20.23% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน
 • 5.27% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

นอกจากนี้มีรายได้ดังนี้ 

 • 23.28% ไม่มีรายได้
 • 20.92% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
 • 27.63% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
 • 9.92% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
 • 5.04% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
 • 3.82% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
 • 9.39% ไม่ระบุรายได้

อ่านข่าว

“เศรษฐา” ขอ ปชช.รอฟัง “ดิจิทัลวอลเล็ต” ม้วนเดียวจบ

“พิชัย” คาดใช้เป๋าตังแจกเงินดิจิทัล-จ่อเลื่อนถึงก.ย.67

“จุลพันธ์” ยันไม่ได้ลอกดิจิทัลวอลเล็ตจากญี่ปุ่น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More