พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อนุกรรมการฯ นัด กกต. 8 พ.ย. ถกแนวทาง-วิธีการ-งบประมาณ จัดทำประชามติแก้ รธน.

‘นิกร’ ย้ำ 8 พ.ย. คณะอนุกก.ศึกษาฯ ถก กกต. ถามแนวทาง-วิธีการ-งบประมาณฯ ด้านอนุกรรมการรับฟังความเห็นเชิญ 7 กลุ่ม นศ.-เยาวชน หารือ

วันที่ 6 พ.ย. นิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ศึกษา แนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวว่า ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ วุฒิสาร ตันไชย ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการ เวลา09.30 ที่ห้อง 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเชิญผู้แทน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)หารือ เกี่ยวกับแนวทางทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทำประชามติมีขั้นตอน และเงื่อนไขด้านเวลา ตามกรอบกฎหมายว่าด้วยการทำประชามติ เพื่อที่จะลงรายละเอียดว่ามีอย่างไรบ้าง รวมถึงการใช้งบประมาณในการทำประชามติจำนวนเท่าใด การลงคะแนนเสียงประชามติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชั่น โดยกำหนดขอรหัสโอทีพีเพื่อยืนยันตัวตนก่อนลงคะแนนได้หรือไม่ อย่างไร และการตั้งคำถามประชามติมีหลักการอย่างไร และในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถทำได้เพียงไร หากคำถามประชามติ มีทั้งในลักษณะที่ผลของการลงประชามติผูกพันรัฐบาล และในลักษณะที่เป็นเพียงการขอความคิดเห็นจากประชาชน ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลในคราวเดียวกัน จะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร และสามารถทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ รวมถึงการเลือกตั้งจะมีขึ้นใดเมื่อใด 

นิกร กล่าวว่า จากนั้นเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ตนในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็น โดยเชิญผู้แทนกลุ่มนิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ 7 กลุ่ม ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รามคำแหง ม.มหิดล มรภ. สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More