พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สำนักงบฯ ขานรับ ‘นายกเศรษฐา’ เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ชง ครม. พ.ย.นี้

สำนักงบประมาณ ขานรับ นายกฯ เศรษฐา ชี้สามารถเพิ่มเงินเดือนข้าราชการได้ทันที เผยได้มีการหารือ ก.พ.แล้ว คาดสัปดาห์นี้ มีการประชุมหาข้อสรุป เชื่อเสนอ ครม.ทันในเดือนพ.ย.นี้

เฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความว่า เบื้องต้นได้มีการหารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว ขณะนี้ ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางว่า จะเพิ่มเงินเดือนได้อย่างไร ต้องปรับบัญชีหรือไม่ และจะเพิ่มหน่วยงานใดบ้าง เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร หลังได้ข้อสรุปก็จะมีการหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อดูช่องทางในการเพิ่มเงินเดือนให้ราชการ ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน หลังได้ข้อสรุปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทันภายในเดือน พ.ย. ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้แน่นอน

สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้เพื่อจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ข้าราชการนั้น จะต้องดูว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อใด และใช้เท่าใด หากจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 67 ก็สามารถทำได้ แม้จะมีการยื่นคำของบฯ ของหน่วยงานเข้ามาแล้ว แต่ยังมีงบกลาง (เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเงินปรับวุฒิข้าราชการ) ที่สามารถนำมาใช้ได้หากหน่วยงานนั้นมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ถ้าเริ่มปีงบฯ 68 ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหา เพราะปฏิทินปีงบฯ 68 สำนักงบประมาณจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนม.ค. 67 ซึ่งยังมีเวลาในการจัดทำคำขอสำนักงบ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More