พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 313 นายพลสีกากี “ไกรบุญ” จตช. “ธนา-สราวุฒิ” รอง ผบ.ตร.

วันที่ 13 พ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 313 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

โดยมีรายชื่ออาทิเช่น 

  • พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธุ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 114 ราย

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
เช็ครายชื่อ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More