พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.แจกใบแดง “เกศกานดา” ผู้สมัคร สส.ปชป.แจกเงินซื้อเสียง

วันนี้ (15 พ.ย.2566) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ น.ส.เกศกานดา อินช่วย ผู้สมัคร สส.เขต 16 กทมพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนางดวงฤดี พันธุ์สมตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 มาตรา 73 (1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง

พร้อมดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้ง 2 หลังไต่สวนแล้วรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ 17 -19 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่หมู่บ้านร่มทิพย์ ซ.หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.นางดวงฤดี ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งเป็นประธานหมู่บ้านร่มทิพย์ และเป็นผู้ช่วยหาเสียงของ น.ส.เกศกานดา ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้ไปพบปะและติดต่อผู้ร้องที่บ้านเพื่อหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินคนละ 500 บาทเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา

ต่อมาวันที่ 19 เม.ย.ผู้ร้องได้สนทนาทางโทรศัพท์กับดวงฤดี ขอให้ผู้ร้องจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่งให้แก่นางดวงฤดี แล้วจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายชื่อละ 500 บาท พร้อมทั้งพูดขอให้ลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏตามคลิปบันทึกเสียงการสนทนา

จากนั้นวันที่ 22 เม.ย.ผู้ร้องได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้แก่นางดวงฤดีจำนวน 4 รายชื่อ ผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ โดยนางดวงฤดี แจ้งว่าให้มารับเงินสัปดาห์หน้า และวันที่ 25 เม.ย.66 นางดวงฤดีให้เงิน 2,000 บาท แก่ผู้ร้องเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏวีดีโอคลิปบันทึกเหตุการณ์ที่นางดวงฤดี เดินมาให้เงินแก่ผู้ร้องบริเวณรั้วหน้าบ้านของนางดวงฤดี

เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนละ 500 บาท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้กับ น.ส.เกศกานดา ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่อย่างใด

อีกทั้งในวันเลือกตั้ง ผู้ร้องก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง อีกทั้งนางดวงฤดี ให้ถ้อยคำรับว่าคลิปบันทึกเสียงและวีดีโอคลิปประกอบคำร้องเป็นเสียงของตนเอง

ส่วน น.ส.เกศกานดา ให้ถ้อยคำว่านางดวงฤดี เป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนเอง มีหน้าที่แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร และร่วมเดินหาเสียงเลือกตั้งกับตน โดยในช่วงเวลาที่ตนไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งจะให้ นางดวงฤดี หาเสียงเลือกตั้งเอง แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสอง รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี

โดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นางดวงฤดี มีหน้าที่แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และเดินหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับน.ส.เกศกานดา และในช่วงที่น.ส.เกศกันดา ไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งก็จะให้นางดวงฤดีหาเสียงเลือกตั้งเอง ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของน.ส.เกศกานดา และนางดวงฤดี จึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน

กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า น.ส.เกศกานดา ก่อหรือสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ นางดวงฤดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2561 มาตรา 73(1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง สส.กทมเขตเลือกตั้งที่ 16 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน.ส.เกศกานดาไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของ กกต.ยังได้สั่งให้มีการกันผู้ร้องในคดีนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อจากนางดวงฤดี ให้จดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.2560 มาตรา 46 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี 2563 ข้อ 5 และข้อ 6 ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More