พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'อนุทิน' ถกหน่วยงานในกำกับ 17 พ.ย. กำชับพิทักษ์สถาบัน-กำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคล

‘อนุทิน’ นัดประชุม-มอบนโยบาย 4 กระทรวง ภายใต้การกำกับดูแลของ ‘ภูมิใจไทย’ 17 พ.ย. กำชับนโยบายพิทักษ์รักษา 3 สถาบันหลักของชาติ พร้อมกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคลและการเลื่อนระดับทางตำแหน่งงานราชการ

ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้แถลงไว้ตั้งแต่เมื่อเข้ารับตำแหน่งถึงนโยบายการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชาติ ผ่านการดำเนินการในหลากหลายกิจกรรม

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ 17 พ.ย. 66 อนุทิน ได้กำหนดให้จัดการประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกับดูแล 4 กระทรวง และ 1 องค์กรมหาชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกัน เพื่อไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินภารกิจตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้เป็นกลไกสำคัญต่อการเทิดทูลสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการประชุมจะมีขึ้น ณ อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 10.30 น. 

“ท่านอนุทิน เล็งเห็นว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านทั้ง 4 กระทรวง กับ 1 องค์การมหาชน เป็นองคาพยพขนาดใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันหลักของชาติ จึงได้กำหนดการประชุมร่วมกันในวันที่ 17 พ.ย. นี้ ซึ่งจะมีทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และการเลื่อนระดับทางตำแหน่งงานราชการที่ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นจิตสำนึกความเป็นไทย ความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ไตรศุลี กล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากการประชุมมอบนโยบายแล้ว ผู้แทนจาก 8 หน่วยงานจาก 4 กระทรวง และ 1 องค์การมหาชน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง อว. ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะมีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย” เพื่อทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนและไปสู่เป้าหมาย อาทิ ให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ มีรากฐานจิตสํานึกรักความเป็นไทย มีค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและสถาบันสําคัญ ผู้เข้ารับราชการมีจิตอาสา ทำหน้าที่เพื่อประชาชน และส่วนรวม ประพฤติตนตามรอยพระยุคคลบาท เป็นต้น และ จากนั้นทุกหน่วยงานจะมีการแถลงข่าวถึงแนวการปฏิบัติร่วมกันในช่วงท้ายต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More