พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘อุเทนถวาย’ รวมพลร่วมประชุมหาข้อยุติ 'ปมย้ายสถาบัน'

‘อุเทนถวาย’ รวมพล ‘ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน’ ร่วมรับฟังการประชุมของคณะทำงานยุติข้อพิพาทการย้ายสถาบัน

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้เดินทางมาด้วยรถบัส 2 คัน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุติข้อพิพาทการย้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก

ซึ่งตัวแทนอุเทนถวายประกอบไปด้วย ‘ทักษิต เรียบร้อย’ นายกสโมสรนักศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วย ‘เดชา เดชะตุงคะ’ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย เข้าร่วมการประชุม มีปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหาทางออกให้กับข้อพิพาทดังกล่าว

ภายหลังการประชุมอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ได้สรุปสาระสำคัญในการพูดคุยครั้งนี้ว่าได้มีการเสนอที่ประชุม 2 ข้อเรียกร้อง 1.ให้จุฬาฯและอุเทนถวายร่วมกันหาทางออก โดยมีโจทย์ในการพัฒนายกระดับระบบการศึกษา และ 2.ขอพื้นที่ 21 ไร่ ที่เป็นที่ตั้งปัจจุบันให้อุเทนถวายถือกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1,000 ไร่ของจุฬาฯ เพื่อให้ต่อยอดในการสร้างพื้นที่การศึกษา ผลิตบุคคลากรทางเทคนิคการช่างก่อสร้างต่อไป

เดชา ระบุว่าจากการข้อเสนอที่ประชุมต่างเห็นด้วยในข้อ 1.เพื่อให้ทั้งสองสถาบันหาทางออกร่วมกัน โดยปลัดกระทรวง อว.ให้จุฬาฯและอุเทนถวายกลับไปทำการบ้านมา เพื่อหาโมเดลที่เป็นทางออก นำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุติข้อพิพาทการย้ายมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป สำหรับเรื่องกรรมสิทธิ์ในข้อเสนอที่ 2 จะมีการพิจารณาในภายหลัง

อุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวายอุเทนถวาย

ภาพ : ปฏิภัทร จันทร์ทอง

ชมคลิปและบทความปิดปูมข้อพิพาทระหว่างอุเทนถวายและจุฬาฯ
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More