พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ลูกศิษย์อาลัย “ศ.เกริกเกียรติ” อดีตอธิการบดี มธ.ถึงแก่อนิจกรรม

วันนี้ (17 พ.ย.2566) ถือเป็นการสูญเสียคนในวงการเศรษฐศาสตร์การคลัง และวงการศึกษา หลังจากช่วงบ่ายวันนี้ ดร.อภิชาติ ดำดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิตอดีตอธิการบดี ม.ธรรม ศาสตร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

โดยจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระราชทานเพลิงศพเวลา 13.00 น.วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.นี้ 

ดร.อภิชาติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ เป็นนักวิชาการ ครูบาอาจาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐ ศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้เรียนวิชานโยบายการคลังกับอาจารย์

ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกันในการทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ครองตน-ครองคน-ครองงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา โดยสอนอยู่เสมอว่าให้ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญในการกำหนดนโยบายการคลัง

สำหรับประวัติ ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เกิดเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2480 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งอธิการบดีของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

 • 2507 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • 2507 ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • 2508 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี
 • 2512 ปริญญาโท M.A. University of the Philippines ฟิลิปปินส์
 • 2515 ปริญญาโท M.S. University of Illinois สหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • พ 2551 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2552 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานวิชาการ

 • 2525 ศาสตราจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2539 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2539 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 • 2542-2547 กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • 2517 และ ปี 2529-2531 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี 
 • 2535-2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • 2534,2540,2550 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงานบริหาร

 • 2521-2524 ประธานสภาอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2525-2527 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2527-2531 อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2531-2534 อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์
 • 2536-2542 อธิการบดีม.หอการค้าไทย
 • 2549-2551 นายกสภามหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • 2551-2553 ประธานกรรมการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More