พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

KRAC Corruption รับจิตอาสาแปลงไฟล์ “บัญชีทรัพย์สินนักการเมือง”

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “อาสาพา (PAR) กรอก” ช่วยกันแปลงเอกสารบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนักการเมืองให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสะดวกแก่การจัดการและสืบค้นข้อมูลอันนำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส ผ่านแพลตฟอร์ม ACT Ai ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ ลงทะเบียนร่วมแปลงข้อมูลบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นดิจิทัล ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พ.ย.2566 

เพจ KRAC Corruption ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “อาสาพา (PAR) กรอก” โดยมีสาระสำคัญว่า ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีกฎหมายที่บังคับให้นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูง ต้องเปิดข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้  อย่างไรก็ตาม เอกสารบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นข้อมูลที่เปิดเผยบนระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น มีรูปแบบเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่ไม่สามารถนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้

จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการแปลงเอกสารและปรับปรุงชุดข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน (Machine-readable Format) ด้วยกระบวนการแปลงเอกสาร (Digitization) และ ป.ป.ช.จะเปิดไว้แค่ 180 วันเท่านั้น หลังครบกำหนดแล้วก็กลายเป็นภาระของประชาชนที่ต้องมาขอดูกับสำนักงาน ป.ป.ช. และทำได้เพียงแค่จำหรือจดออกมา

ในขณะที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นสามารถโยกย้ายทรัพย์สินได้ตลอดช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งหมดนี้คือที่มาของกิจกรรม “อาสาพา (PAR) กรอก” ระดมกำลังอาสาสมัครมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงเอกสารบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม ACT Ai เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ รู้ที่มาที่ไปของทรัพย์สิน เมื่อเกิดกรณีน่าสงสัยก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันที

โดยอาสาสมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูลผ่านระบบกรอกข้อมูลของ ACT Ai ที่ผ่านการออกแบบระบบให้สามารถรองรับกระบวนการแปลงเอกสารที่มีมาตรฐาน สะดวก และสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ คาดว่าข้อมูล 1 ชุดจะใช้เวลาประมาณ 1-2ชั่วโมง

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อปที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ สามารถกรอกข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษได้ดี และสามารถอ่านตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือได้ ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นที่ ร่วมแปลงข้อมูลบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นดิจิทัล และคณะผู้จัดจะมีการจัดอบรมอาสาสมัครฯ ในวันที่ 24 พ.ย.เวลา 12:45 – 16:00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KRAC Corruption

กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่เปิดรับ walk-in หน้างาน

อ่านข่าวเพิ่ม : 

“อุ๊งอิ๊ง” โผล่เคลียร์ใจ “เฉลิม” ผลงานนี้ต้องของหัวหน้าพรรค

“ไอติม” นัดหารือแนวทางเลือกตั้ง “สสร.” หวังตอบโจทย์ความหลากหลาย

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More