พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เศรษฐา' เปิดเกมรุกทั่วโลก 21 พ.ย. พาณิชย์ ชง 10 ตลาดเป้าหมายดันส่งออก

‘เศรษฐา’ เปิดเกมรุกทั่วโลก 21 พ.ย. มอบนโยบายทีมไทยแลนด์ พณ.ชง 10 ตลาดเป้าดันส่งออก

20 พ.ย. 2566 ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ขับเคลื่อนงาน หลังเจรจาการค้าการลงทุนกับบริษัทต่างๆ นั้น ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันที่ 21 พ.ย. นี้ นายกรัฐมนตรีจะประชุมมอบนโยบาย 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ (เอกอัครราชทูต) กระทรวงพาณิชย์(ทูตพาณิชย์ทั่วโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) โดยทั้ง 3 หน่วยงานนี้เป็นทีมไทยแลนด์ต้องทำงานประสานกัน และทำงานร่วมกัน จากนั้นในวันที่ 23 พ.ย. 3 หน่วยงานจะมีการทำเวิร์คช็อป ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคาร สมาคมขนส่งสินค้าเดินเรือทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายต่อยอดสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ไปพูดคุยกับนักธุรกิจมา เพื่อรองรับเดินหน้าขยายเศรษฐกิจ พร้อมกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สอดรับกับการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด ในต้นเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประชุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้นย้ำ 2 เรื่องคือ นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก และการส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดูแลหลัก 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ เกม และ หนังสือ และทำงานประสานกับซอฟต์เพาเวอร์เป้าหมายอื่นๆ ส่วนแผนเชิงรุก นอกจากผลักดันส่งออกในตลาดเดิม หาตลาดใหม่ ที่เน้นเป้าหมาย 10 ตลาดสำคัญ ซึ่งจะนำเสนอนายกฯรัฐมนตรีในการประชุม และในวันที่ 23-24 พ.ย. จะมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างทูตพาณิชย์ และ พาณิชย์จังหวัด ชูสินค้าไทยในห้างใหญ่ๆ ในตลาดตาสงประเทศสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำต้นแบบโชว์รูม Thai Select ร้านอาหารในต่างประเทศ เชื่อมโยงการค้าออนไลน์ ในตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้นำเข้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าส่งออกปี 2567 ขยายตัว 1.99%

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More