พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กก.อิสลามฯ เลือก 'อรุณ บุญชม' เป็น 'ว่าที่ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19'

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ลงมติเลือก ‘อรุณ บุญชม’ เป็น ‘ว่าที่ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19’ ด้าน มท.เตรียมนำรายชื่อเสนอนายกฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

วันที่ 22 พ.ย. ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 764 คน มาแสดงตน ลงคะแนนให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี จำนวน 723 คน นั้น 

ผลปรากฏว่าหมายเลข1.ประสาน ศรีเจริญ ได้ 129 คะแนน / หมายเลข2 อรุณ บุญชม ได้ 471 คะเเนน / หมายเลข 3 วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ 115 คะแนน โดย มีบัตรดี 715 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ แลถบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 ใบ 

ดังนั้นขอประกาศว่า อรุณ บุญชม เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี ในครั้งนี้ 

ชาดา กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ถือ เป็นภารกิจ ที่สำคัญสูงสุด และเป็นเกียรติแก่กระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดการประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี ซึ่งจุฬาราชมนตรีถือเป็นตำแหน่งผู้นำ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพรักเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ให้เป็นผู้นำกิจการกระจายอิสลามในประเทศไทย

ตนในนาม ของกระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไปและขอขอบคุณกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกันในวันนี้

หลังจากนี้กระทรวงมาไทย จะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป

สุดท้ายนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความรักความเมตตาความสันติสุขและคุ้มครองท่านให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและ ขอปิดการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More