พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กมธ.ฟอกเงินฯ ตั้ง ‘บรู๊ค ดนุพร’ นั่งประธานอนุกรรมการฯ สอบคดีหุ้นสตาร์ค

‘เลิศศักดิ์’ ปธ.กมธ.ฟอกเงินฯ ตั้ง ‘ดนุพร’ สส.บัญชีรายชื่อ ‘เพื่อไทย‘ นั่ง ปธ.อนุฯ ติดตามคดีหุ้นสตาร์คฯ ขอ ปชช.ที่ได้รับความเสียหาย ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่ปปง.ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการยื่นคำร้อง

วันที่ 22 พ.ย. ที่อาคารรัฐสภา เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.) แถลงกรณีที่ กมธ.ได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า 

โดย เลิศศักดิ์ กล่าวว่า กมธ. ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตาม และศึกษาคดีฉ้อโกง บริษัทสตาร์คฯ มี ดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะอนุ กมธ.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว

ด้าน ดนุพร กล่าวว่า กมธ. ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายคดีของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานกรรมการบริษัทสตาร์คฯ กับพวก จาก ปปง. จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายได้รับทราบ 

โดย ปปง. ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบทรัพย์สินนายชนินทร์ กับพวก และมีการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินแล้ว ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน และหลักทรัพย์ เป็นต้น และทรัพย์สินที่ ก.ล.ต. ดำเนินการอายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะพนักงานเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามทรัพย์สินจำนวนนี้มีกลุ่มบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายราย จึงต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิบุคคลภายนอกผู้สุจริตและให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย 

ดนุพร กล่าวต่อว่า กรณีเส้นทางการเงินหรือธุรกรรมที่พบในประเทศ ทางปปง.จะดำเนินการอายัดทรัพย์สินจำพวกนี้ก่อน สำหรับกรณีเส้นทางการเงินหรือธุรกรรมที่พบในต่างประเทศจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้ ทาง กมธ. ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากคดีบริษัทสตาร์คฯ ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย ต่อ ปปง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ปปง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการยื่นคำร้องดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More