พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

7 องค์กรคนพิการ ค้านนำเงินกองทุนส่งเสริมคนพิการเข้าคลัง

วันนี้(23 พ.ย.2566) นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับอีก 6 ตัวแทนสมาคนคนพิการ ยื่นหนังสือกับนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ขอให้คณะกรรมาธิการฯ สนับสนุนข้อเสนอที่ทางเครือข่ายคนพิการขอให้ชะลอการนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินกว่า 3,000 ล้านบาท มองว่าควรนำเงินจากกองทุนฯ มาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมฝึกอาชีพให้คนพิการมีงานทำ โดยเฉพาะคนพิการในต่างจังหวัดที่ยังเข้าไม่ถึงระบบต่างๆ รวมทั้งขอให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยสนับสนุนเรื่องการยกระดับกองทุนคนพิการให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

และอีกประเด็นคือขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทนการนำเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อให้คนพิการมีงานทำสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

โดยข้อมูลการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พบว่าหน่วยงานของรัฐต้องจ้างงานคนพิการอีกกว่า จำนวน 15,798 คน หรือ ร้อยละ 84.18

ด้านนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ปี 2559 รัฐบาลเคยนำเงินจากกองทุนฯจำนวน 2,000 ล้านบาทเข้าคลัง โดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ได้ฟ้องร้องและศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาให้กระทรวงการคลัง คืนเงินที่นำเข้าคลังไปจากกองทุนคนพิการ จำนวน 1,000 ล้านบาท และได้นำเงินนี้มาใช้ประโยชน์กับคนพิการ

อ่านข่าวอื่นๆ

“วิโรจน์” ขู่ร้องป.ป.ช.ชี้ประกาศกรมบัญชีกลาง เอื้อผูกขาดฮั้วประมูล

“ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรมนายกฯ ปมตั๋วผู้กํากับ

จับตา “ปานปรีย์” ถกขึ้นเงินเดือน ขรก.หารือหลักเกณฑ์-ผลกระทบ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More