พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ ตั้ง “ฉัตรชัย บางชวด” นั่งหัวหน้าทีมคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

วันนี้ (27 พ.ย.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย และมีคณะพูดคุย ประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม, ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นคณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

โดยหน้าที่และอำนาจ ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่องทางที่เป็นทางการ

ประเมิน วิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใด้

ประสานงานหรือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน ให้เป็นไปตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านข่าวอื่น ๆ : 

“เศรษฐา” หารือ “นายกฯ มาเลเซีย” ผลักดันความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย วันนี้

กกต.เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง สส. พบตัวเลขปี 66 น้อยกว่าปี 62

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More