พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม. เคาะขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ชั้น ป.ตรี เริ่มต้นที่ 18,000 บาท

ครม. เคาะเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ชั้น ป.ตรีเริ่มต้นที่ 18,000 บาท ปวช. 11,000 บาท คาดจะปรับได้กลางปีหน้าเป็นต้นไป

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการปรับเงินขึ้นเงินเดือนข้าราชการว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ศึกษาแนวทางปรับเงินเดือนอัตราเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยอิงการปรับค่าแรง 300 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ในปี 2555 ซึ่งเป็นการปรับเงินเดือนแรกเข้าเป็นหลัก เพื่อรักษาคนดีให้อยู่ในระบบราชการ และต้องมีมาตรการเพื่อตอบประชาชนให้ได้ว่า การเพิ่มเงินเดือนจะคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้รับหรือไม่ 

สำหรับการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐระดับปริญญาตรีแรกเข้าจะมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ภายใน 2 ปี โดยจะปรับเพิ่มปีละ 10% เช่นเดียวกับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะปรับ 2 ครั้ง ภายใน 2 ปี โดยแรกเข้าจะมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท ซึ่งไม่ได้ปรับทุกตำแหน่ง แต่จะปรับแค่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แรกบรรจุ 

ชัย ยังกล่าวถึงการปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เดิมฐานเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท ให้มีการปรับชดเชยย้อนหลังให้ได้ในระดับมาตรฐานเดียวกัน  

โดยปรับเพดานขั้นสูงจาก 13,285 บาท เป็น 14,600 บาท และปรับเพดานขั้นต่ำ จาก 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท สำหรับคนที่ปรับแล้วยังได้ไม่ถึงเกณฑ์เพดานสูงสุดจะได้เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน แต่จะไม่เกิน 14,600 บาท ส่วนผู้ที่ปรับแล้วไม่ถึง 10,000 บาท จะถูกเติมให้ถึง 11,000 บาท ตามเกณฑ์เพดานขั้นต่ำใหม่

โดยทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณ ปีแรกจำนวน 7,200 ล้านบาท ปีที่ 2 จำนวน 8,800 ล้านบาท แต่เนื่องจากงบประมาณปี 2567 จะใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นในปีแรกอาจจะใช้จริงเพียงแค่ 5 เดือน ยังไงก็ตามยังคงอนุมัติไว้ในหลักการก่อน ขณะที่งบประมาณในการใช้เงินเพิ่มช่วยการครองชีพชั่วคราวจะถูกตั้งไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และให้หน่วยงานทุกหน่วยงานไปดำเนินการตามนี้ ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More