พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'นลินี' ถกนักธุรกิจหญิงแคนาดา-ไทย ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี

‘นลินี ทวีสิน’ ถกนักธุรกิจหญิงแนวหน้าของแคนาดา-ไทย หาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี

นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่ามูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (Asia Pacific Foundation of Canada) ร่วมกับสถานเอกอัครราขทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ได้จัดโครงการ The Canadian Women-only business Mission to South Korea and Thailand โดยได้มีการเชิญนักธุรกิจชั้นนำ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) จากแคนาดาเยือนไทยในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (B2B matchmaking) และการนำเสนอบริษัทและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมการประชุม

นลินี กล่าวเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ทางมูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย โดยมีคุณซานจีฟ เชาเดอรีย์ (Sanjeev Chowdhury) ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ เป็นหัวเรือหลัก ได้มีการจัดการหารือกลุ่มย่อยในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คุณซาร่า วิลชอว์ (Sara Wilshaw)

หัวหน้าผู้แทนการค้าแคนาดา ปิง กิดนิกร (H.E. Ping Kitnikone) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัทสายการบิน Air Canada โดยผู้เข้าร่วมการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ ความสำคัญของการเพิ่มความมั่นใจในตนเองของสตรี การมีโครงการพี่สอนน้อง หรือ Mentorship Program ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

รวมถึงความสำคัญของการมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมีราคาที่เข้าถึงได้ โดยตนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสำคัญของการศึกษาและทักษะทางด้านดิจิทัล รวมถึงการใช้เวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะพหุภาคี เช่น เวที APEC Women and the Economy Summit และการหารือสองฝ่าย เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีเป็นไปอย่างมีรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

ทั้งนี้ ภารกิจของคณะผู้ประกอบการสตรีชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย เป็นส่วนหนึ่งภารกิจปี 2566-2568 ในชื่อ ตะวันออกเฉียงเหนือ X ตะวันออกเฉียงใต้: การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างแคนาดากับเอเชีย (Northeast X Southeast: Advancing Partnerships Between Canada and Asia) ของมูลนิธิฯ และถือเป็นภารกิจครั้งที่ 7 ของคณะผู้ประกอบการสตรีแคนาดาเยือนเอเชียของมูลนิธิฯ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More