พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ชง ครม.สร้างกระเช้าภูกระดึง 'พวงเพ็ชร' จับมือ 'เกรียง' หวังดันท่องเที่ยว

‘พวงเพ็ชร’ จับมือ ‘เกรียง’ ชง ครม.สัญจร สร้างกระเช้า ภูกระดึง จ.เลย หลังรอคอยกว่า 30 ปี ดันท่องเที่ยว ทุกมิติพร้อม เร่งแก้ แล้ง – ท่วม ซ้ำซาก

วันนี้ (3 ธันวาคม 2566) เวลา 14.00 น. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย เกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยัง จ.เลย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ จ.เลย โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย 3 ท่าน คือ เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. เขต 1 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส. เขต 2 สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ ส.ส. เขต 4 ร่วมคณะ มีศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

โดยก่อนการประชุม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเลย รอต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อฝากขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการอนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ในส่วนของการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่ จ.เลย ที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่ง จ.เลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดัน กระเช้า สำเร็จในยุคนี้ 

ตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเลย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Festival ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หา Soft Power ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 

ซึ่งปัจจุบัน จ.เลย มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย เป็นต้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่ง จ.เลย มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 239 ราย มูลหนี้รวมกว่า 10 ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือ

จากนั้น เวลา 15.40 น. คณะได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย (สวท.เลย) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More