พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“อนุพงษ์ – ภรรยา” ทรัพย์สินรวม 34 ล้าน ที่ดิน 6 แปลง ใน “กทม.-เชียงราย”

วันนี้ (4 ธ.ค.66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 คน ในช่วงวันที่ 4 ธ.ค.66 – วันที่ 2 ม.ค.67

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 74 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 มีทรัพย์สินรวมกับ นางกุลยา เผ่าจินดา คู่สมรส รวม 34,180,362.050 บาท ไม่มีหนี้สิน

อ่านข่าว เปิดทรัพย์สิน สส. ก้าวไกล “ชัยวัฒน์” รวย 60 ล้านบาท 

ในส่วนของ พล.อ.อนุพงษ์ มีทรัพย์สินรวม 23,733,748.83 บ.แบ่งเป็นเงินฝาก 7,156,748.83 บ.ที่ดินกรรมสิทธิ์ รวมคู่สมรส 4,991,000 บ.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,000,000 บ.ยานพาหนะ 3,150,000 บ.สิทธิและสัมปทาน 1,710,000 บ. และทรัพย์สินอื่น 1,726,000 บ. ขณะเดียวกัน มีรายได้ต่อปี 2,300,332 บ.มาจากเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเบี้ยประชุม ส่วนรายจ่ายต่อปี 960,000 บ.

อ่านข่าว เปิดกรุ “บิ๊กตู่” มีทรัพย์สิน 130 ล้าน มีเงินเพิ่ม 1.5 ล้าน 

ในส่วนของรายการเงินฝาก พล.อ.อนุพงษ์ มี 8 บัญชี, มีที่ดิน 6 แปลง อยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จำนวน 4 โฉนด และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 โฉนด, มีรถยนต์ 5 คัน, มีนาฬิกาปาเต๊ก ฟิลลิป 1 เรือน นาฬิกาโรเล็กซ์ DAte Just 1 เรือน รถจักรยาน 2 คัน รวม 450,000 บ. ปืนสั้นและปืนยาว รวม 22 กระบอก

สำหรับ นางกุลยา คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 10,446,613.22 บ. แบ่งเป็นเงินฝาก 1,146,613.22 บ. และทรัพย์สินอื่น 9,300,000 บ. ไม่มีรายได้ต่อปี แต่มีรายจ่ายปีละ 600,000 บ. มีเงินฝาก 5 บัญชี มีเครื่องประดับ ทั้งแหวนเพชร ชุดสร้อยข้อมือเพชร-ทองขาว ชุดต่างหูเพชร ชุดแหวนเพชรและต่างหูเพชร ชุดสร้อย แหวน ต่างหูมุก นาฬิกาผู้หญิงโรเล็กซ์ 2 เรือน และนาฬิกาปาเต๊ก ฟิลลิป 1 เรือน

อ่านข่าว ป.ป.ช.เปิดบัญชี “ดอน” ทรัพย์สิน 137 ล้าน – “บิ๊กช้าง” ทรัพย์สิน 36 ล้าน 

 

อ่านข่าว

เปิดกรุ “บิ๊กตู่” มีทรัพย์สิน 130 ล้าน มีเงินเพิ่ม 1.5 ล้าน  

เปิดทรัพย์สิน สส. ก้าวไกล “ชัยวัฒน์” รวย 60 ล้านบาท  

ป.ป.ช.เปิดบัญชี “ดอน” ทรัพย์สิน 137 ล้าน – “บิ๊กช้าง” ทรัพย์สิน 36 ล้าน 

 “บิ๊กป้อม” รวย 89.2 ล้านบาท มีนาฬิกา 1 เรือน 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More