พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ส่ง “สมศักดิ์” แจงปมฝากตั้ง “ผกก.” ไล่บี้ “เศรษฐา” ควรมาเอง

วันนี้ (7 ธ.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานพิจารณากรณีที่ปรากฎข่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ เป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า จะมีการใช้อำนาจก้าวก่าย หรือแทรก แซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เข้าชี้แจงแทน

เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องกระทำผิดตามเอกสาร แต่เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี คนที่ชี้แจงได้ดีที่สุด คือเจ้าตัว เพราะเป็นการพูดภายใต้จิต สำนึกของนายเศรษฐา ข้อเท็จจริงอยู่ในตัวเอง 

นายชัยชนะ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่สำคัญยิ่งกว่าประเทศชาติ คือการสัมมนาพรรคเพื่อไทย จึงได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีมาในวันนี้ ก็หวังว่าจะได้ชี้แจงตามประมวลกฎหมายตามที่จะพูดได้ หากท่านไม่ว่างมารัฐสภา กมธ. จะไปเจอท่านที่ทำเนียบรัฐบาลเอง เพื่อถามว่าสิ่งที่พูดผ่านจิตใต้สำนึกและเปล่งวาจาออกมาได้ยั้งคิดหรือไม่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี แจงปมโยกย้ายตำรวจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี แจงปมโยกย้ายตำรวจ

“สมศักดิ์” แจงมีกฎหมาย-แทรกแซงไม่ได้

ด้านนายสมศักดิ์ ชี้แจงต่อ กมธ. ตอนหนึ่งว่า การแต่งตั้งใครไม่ใช่ใช้ความรักหรือความชอบ เพราะต้องทำตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 2560 มีกรอบตาม พ.ร.บ.  ตำรวจแห่งชาติ และแนวทางตามกรอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ ซึ่งกำหนดหลักการไว้คือ ข้าราชการการเมืองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายกำหนด

การแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ย้าย ข้าราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม

นายสมศักดิ์ ชี้แจงด้วยว่า กรณีที่มีการเสียประโยชน์จากการแต่งตั้ง หรือมีข้อร้องเรียนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ นั้นตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มีกลไกที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน รวมถึงมีกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ ซึ่งมีกรรมการเป็นระดับอัยการสูงสุด และอดีตนายตำรวจ รวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วม ซึ่งกำกับดูแลการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ดังนั้นตนมองว่ากลไกที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจ ที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบราชการตำรวจ นั้นมีความน่าเชื่อถือที่จะตอบสนองความเป็นธรรม คุณธรรมด้านต่างๆ

อ่านข่าว “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรมนายกฯ ปมตั๋วผู้กํากับ

นายสมศักดิ์ระบุว่า คำพูดของนายกฯ ตามที่วิจารณ์กันไปนั้น มองอาจมองได้หลายแง่มุม แล้วแต่คนที่จะคิด แต่การทำงานที่ชัดเจนตามกรอบกฎหมาย หากมองว่านายกฯ พูดนั้นไม่ใช่ แต่นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันแล้วว่าภาพรวมที่สส.ได้เจตนาให้นายกรัฐมนตรี ทำงานแก้ปัญหายาเสพติด โดย สส.กดดันให้นายกรัฐมนตรี ต้องหาคนดี มีคุณธรรม และขาวสะอาดเพื่อไม่ให้มีปัญหาการรับเงินรับทอง

นายกรัฐมนตรี บอกว่าตอบสนองทุกคนไม่ง่าย เพราะเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพียง 2 เดือน แต่ในภาพรวมอยากให้ได้คนดีมาแก้ปัญหายาเสพติด และหนี้นอกระบบ ในการสัมมนาพรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกลุ่มพูดคุยที่ตรงกันคือปัญหายาเสพติด ส่วนคนที่จะคิดอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ทราบในข้อเท็จจริงตามกฎหมายในอนาคต

กมธ.ชี้ “เศรษฐา”ควรมาแจงเหมือนที่ “ทักษิณ”เคยมา

ขณะที่นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร ฐานะรองประธาน กมธ.คนที่หนึ่ง ซักถึงประเด็นระบบตั๋วการแต่งตั้งตำรวจ และนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีข้อสังเกตว่าสามารถให้นโยบายกับผู้บัญชาการตำรวจได้โดยตรง แต่ประเด็นที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่ามีคนสมหวังหรือไม่สมหวังในระดับผู้กำกับ

ทั้งนี้นายชัยชนะ กล่าวว่า เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่ควรจะมาตอบ แต่รองนายกฯ ขอให้พูดตามกรอบ

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ กล่าวชี้แจงยืนยันว่า เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี เรื่องตั๋วตำรวจและการปราบยาเสพติด ตามที่ปราากฎเป็นข่าวคำให้สัมภาษณ์ของ ผบ.ตร.23 พ.ย.ที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่มีระบบตั๋ว รวมถึงคำสัมภาษณ์ของนายกฯ ฐานะประธาน ก.ตร. ที่ขอให้ ก.ตร. การสร้างระบบคุณธรรมในราชการตำรวจ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ ต้องรับฟังประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่การขอบุคคลรายใดรายหนึ่งเพื่อมาดำรงตำแหน่ง

อ่านข่าว “ผกก.ตม.ภูเก็ต” ยื่นใบลาออก ชี้เพื่อดำรงระบบคุณธรรมให้องค์กร

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช

นายณัฐพงษ์ พยายามซักถามถึงรวมถึงการลาออกของผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ภูเก็ต แสดงถึงความผิดหวังหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ในหลักการของการโยกย้าย ตม.ภูเก็ตควรสอบถาม นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นประธาน ก.ตร.

อีกทั้งกมธ.การตำรวจมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และพร้อมที่จะตรวจสอบ ดังนั้นขอให้ กมธ.เข้าใจในหลักการ อย่างไรก็ดีตนขอฝากไปยังนายกฯ ถึงการปราบปรามปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน

ประเด็นการโยกย้ายนั้น เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรี ควรมาชี้แจงด้วยตนเอง เพราะเมื่อครั้งที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ยังเคยมาชี้แจงกับ กมธ.ตำรวจ ดังนั้นนายเศรษฐา อย่าหนีการชี้แจง

นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.ไม่ได้ติดใจในรายละเอียดตามประเด็นที่พิจารณา แต่ต้องการพบกับนายกฯ ในโอกาสหน้า ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้เหตุผลที่นายเศรษฐา ไม่ได้มาชี้แจงด้วยตนเองในวันนี้ (7 ธ.ค.) เนื่องจากติดสัมมนาพรรคเพื่อไทย ที่จ.นครราชสีมา

อ่านข่าว

เปิดคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย สว.-รอง ผบก.ทั่วประเทศ 2566

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More