พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ัรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสภาผู้แทนนราษฎร

#คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้ง นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เป็นที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา
          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:30 น. คณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมมีหนังสือเชิญ #นายพันธุ์ศักดิ์​# ซาบุ
หลังจากที่ คณะกรรมาธิการ มีมติ แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำ ต่างๆ กับประธานคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่
         ด้านนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอขอบคุณ ท่านประธานคณะกรรมาธิการ ที่ เห็น ความสามารถของตน และกรุณาแต่งตั้งให้ เป็นที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำงาน ให้ กับคณะกรรมการ อย่างสุดความสามารถถึงแม้ว่าจะไม่มี #ค่าตอบแทน แต่เป็นงานที่ ตน ชอบและรักที่จะ ทำ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองให้สู่ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปรวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้วตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้
ซึ่งงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำมา ต่อยอดและพัฒนา ส่วนต่างๆของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง
และเป็นไปตาม แนวนโยบายของรัฐได้ ในอนาคต เพราะที่ผ่านมา ยังไม่เห็นรัฐบาลใดที่นำผลการวิจัย มา บริหารประเทศ เลย
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More