พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สภาฯ รับหลักการ “สมรสเท่าเทียม” ทั้ง 4 ฉบับ

วันนี้ (21 ธ.ค.2566) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

อ่านข่าว : เส้นทาง 22 ปี สู่ “สมรสเท่าเทียม” อีกขั้นสู่ความเท่าเทียม

ภายหลังจากการอภิปรายแล้ว นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เรียกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าแสดงตนและลงมติขั้นรับหลักการ สำหรับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่

1. ร่าง พ.ร.บ.ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

2. ร่าง พ.ร.บ.ซึ่ง ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ

3. ร่าง พ.ร.บ.ซึ่ง อรรณว์ ชุมาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เป็นผู้เสนอ

4. ร่าง พ.ร.บ.ซึ่ง นายสรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

อ่านข่าว : ทำไมต้อง “สมรสเท่าเทียม” หนึ่งเสียงสะท้อนขอสิทธิ “คนเท่ากัน”

สำหรับผลการลงมติ จำนวนผู้ลงมติ 380 คน รับหลักการ 369 เสียง ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

ที่ประชุมรับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ทั้งหมด 4 ฉบับ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว 39 คนต่อไป และต่อมานายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส. เลย พรรคเพื่อไทย เสนอให้แปรญัตติเป็นเวลา 15 วัน และใช้ร่าง พ.ร.บ. ของคณะรัฐมนตรี เป็นร่างหลักในการพิจารณา

อ่านข่าวอื่น ๆ

หนี้บ้านพุ่ง 4.9 ล้านล้าน เสี่ยงสูง NPL หอการค้าวอนรัฐเร่งแก้

“อสมท” แจ้งความ-ตั้งกก.สอบ พบเครื่องดักปริศนาห้องประชุม

“ปชป.-กก”เลิกจำศีล-ขยับปมขัง”ทักษิณ”นอกคุก เผือกร้อนในมือ”ทวี”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More