พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'ศุภมาส-คู่สมรส' ทรัพย์สินรวม 1.5 พันล้าน ทองคำ 38 ชิ้น 3.8 แสนบาท

ป.ป.ช. เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สิน ‘ศุภมาส‘ รมว.อุดมศึกษาฯ และ ‘พ.ต.อ.ล้ำพันธ์‘ ผบก.ทท1. พบทรัพย์สินรวม 1.5 พันล้านบาท หนี้สิน 6 ร้อยล้านบาท ขณะที่ทองคำ 38 ชิ้น 3.8 แสนบาท พร้อมที่ดิน-บ้านพัก แขวงทุ่งสองห้อง

วันที่ 28 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคู่สมรส พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ พรรธนประเทศ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท1.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 2 คน 

โดย ศุภมาส มีทรัพย์สินเงินฝาก 4,827,261.57 บาท และมีที่ดินมูลค่า 18,570,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 10,000,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 119,485,108 บาท รวมทรัพย์สินเฉพาะตัวเอง 152,882,369.57 บาท 

ขณะที่คู่สมรส พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ มีเงินฝากในบัญชี 19,525,396.88 ล้านบาท เงินลงทุน 635,569,526.22 บาท ที่ดินมูลค่า 162,047,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 145,000,000 บาท ยานพาหนะ 96,200,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 194,524,839.14 บาท และทรัพย์สินอื่น 125,372,048 บาท รวมทรัพย์สิน 1,378,239,310.24 บาท 

รวมทรัพย์สินของ ศุภมาส และคู่สมรส จำนวน 1,531,121,679.81 บาท ขณะที่รายการหนี้สิน เฉพาะตัว ศุภมาส 127,420.69 บาท และคู่สมรส 615,851,325.79 บาท รวมหนี้สิน 615,978,746.48 บาท 

นอกจากนี้ ศุภมาส ยังมีที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่า 18,570,000 บาท บริเวณแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวม 3 งาน 71.4 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณ 37,140,000 บาท และมีบ้านพัก 2 ชั้นในแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จำนวน 10,000,000 บาท ด้านยานพาหนะ ศุภมาส ไม่มียานพาหนะ โดยทั้งหมดจำนวน 7 คันเป็นของคู่สมรส อาทิ ยี่ห้อ Rolls Royce, Mercedes Benz และ LEXUS 

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นๆ ศุภมาส มีนาฬิกา 10 เรือน มูลค่า 22,600,000 บาท กระเป๋า 13 ใบ 3,600,000 บาท ทองคำ 38 ชิ้น 388,438 บาท ทองคำ น้ำหนัก 13 บาท 21 ชิ้น 429,000 บาท พระเครื่องทองคำ 2 ชิ้น 200,000 บาท 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More