พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดกรุ “เศรษฐา” รวย 1,020 ล้าน นาฬิกา 38 เรือน – “ปานปรีย์” มี 161.7 ล้าน

วันนี้ (28 ธ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้จำนวน 13 คน โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กรณีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 5 ก.ย.2566 โดยมีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสรวม 1,020,468,727 บาท มีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

โดยรายการทรัพย์สินของนายเศรษฐา มีจำนวน 659,391,610 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท เงินฝาก 68,986,558 บาทในจำนวน 47 บัญชี เงินลงทุน 1,301,668 บาท ที่ดิน ในเขตคลองเตยพระโขนงเนื้อที่ 1 งาน 98 ตารางวามูลค่า 158,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท เป็นห้องชุด ที่ อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ และ บ้าน 3 ชั้นที่คลองเตย กทม. มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ยานพาหนะ 50 ล้านบาท โดยมีรถยนต์ Aston Martin รุ่น DB5 มูลค่า 50 ล้านบาท สิทธิ์และสัมปทาน 87,539,563 บาท 

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่น 135, 740,700 บาท ประกอบไปด้วย นาฬิกา 38 เรือน มูลค่า 121,953,100 บาท เช่น นาฬิกา Patek Philippe 5470P -001 มูลค่า 30,000,000 บาทได้มาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 /พระเครื่อง -ตระกุด 6 องค์ มูลค่า 1,622,600 บาท / สร้อยคอทองคำ 1 เส้น 165,000 บาท และหีบหลุยส์วิตตอง x สุพรีม 1 ใบ 6 ล้านบาท และมีรายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 9,732,579 บาท

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง

ขณะที่นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยา มีทรัพย์สิน 361,077,116 บาท ประกอบไปด้วยเงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 38 บัญชีจำนวน 47,023,391 บาท เงินลงทุน 52,352,913 บาท ยานพาหนะ 2,800,000 บาท มีรถยนต์ Toyota Alphard Hybrid X2.5 1,370,000 บาท ,รถยนต์ FIAT รุ่น 500 Abart Trbuto 680,000 บาท และรถยรต์ Tesla รุ่น Model Y Standard 750,000 บาท สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท

ยังทรัพย์สินอื่นมูลค่า 256,255,300 บาท ประกอบด้วย นาฬิกาจำนวน 31 เรือน มูลค่า 84,869,300 บาท กระเป๋า 48 ใบ 37,010,500 บาท เช่น Hermes Birkin ไซส์ 30 Black Matte Color หนัง Porosus Crocodile มูลค่า 2,080,000 บาท พระเครื่อง 2 องค์ ไพรีพินาศ และหลวงปูแหวนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ เสื้อผ้า 5 ชุด 2,820,000 บาท และมีเครื่องประดับ เข็มกลัดมุก สร้อยเพชร ไข่มุก กำไรตะปูฝังเพชร ต่างหูเพชร ที่เป็นอัญมณี แหวนเพชรอัญมณีจี้ทองฝังเพชร จี้เพชร มูลค่ารวม 131,390,500 บาท โดยมีรายการหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 449,970 บาท

สำหรับข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปี ของนายเศรษฐา มี รายได้ประจำ เป็นเงินเดือนค่าจ้างและโบนัส 153,570,160 บาท เป็นเงินบำนาญชราภาพ 45,694 บาท , เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 185,000 บาท ส่วนรายได้ จากทรัพย์สินเงินได้จากการสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65,200,328 บาท ผลประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 825,402 บาท ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LMF กับ RMF 12,069 บาท โดยยังมีรายได้จากที่บุตรให้รายปีจำนวน 20 ล้านบาท และมีรายได้อื่นเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจำนวน 13,333,333 บาท รวมรายได้ต่อปีเฉพาะของนายเศรษฐา 253,636,771 บาท

โดยมีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 36,500,000 บาทและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1,900,000 บาท มีรายจ่ายค่าอุปการะมารดา 4,762,000 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 8 ล้านบาท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,957 บาท เงินบริจาค 465,000 บาท

นายเศรษฐามีบุตร 3 คน นายณภัทร ทวีสิน นายวรัตม์ ทวีสิน และนางสาวชนัญญา ทวีสิน โดยก่อนหน้านี้ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี หรือ ปี 2564 นายเศรษฐา ดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแสนสิริ จำกัด มหาชน และในปี 2553 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ปานปรีย์” รวย 161.7 ล้านบาท

วันนี้ (28 ธ.ค.2566) สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 13 ราย ซึ่งมีบุคคลที่น่าสนใจคือ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเอง และคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 161,757,669 บาท มีหนี้สิ้น 375,058 บาท

นายปานปรีย์ แจ้งมีทรัพย์สิน 41,826,427 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 10 บัญชี จำนวนเงินรวม 21,705,606 บาท ยานพาหนะ 3,500,000บาท สิทธิและสัมปทาน 2,232,821 บาท และทรัพย์สินอื่น 13,388,000 บาท

ส่วน นางปวีณา พหิทธานุกร คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 119,931,242 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝากจำนวน 7 บัญชี จำนวนเงิน 6,755,513 บาท เงินลงทุน 7,450,686 บาท ที่ดิน 49,291,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000บาท สิทธิสัมปทาน 4,683,542 บาท ทรัพย์สินอื่น 36,250,000 บาท

โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ นาฬิกาหรูจำนวน 13 เรือน อาทิ นาฬิกา PATEK PHILIPPE ล้อมเพชรสายทองคำขาว มีมูลค่ารวม 11,600,000 บาท พระพุทธรูป-รูปหล่อ จำนวน 29 องค์ อาทิ พระพุทธรูปนาคปรกสมัยนครวัด มูลค่า 5,000,000 บาท พระพุทธรูปแก้วมรกตเศียรทองคำ มูลค่า 2,000,000 บาท มูลค่ารวม 10,108,000 บาทเครื่องประดับต่างๆ อาทิ แหวนเพชร 3 กะรัต สร้อยคอเพชรรูปดอกไม้ล้อมเพชร ต่างหูไพลินรวม 25,520,000บาท

ทั้งนี้ นายปานปรีย์ แจ้งมีรายได้ต่อปี 3,057,691 บาท รายจ่ายต่อปี 1,240,000 บาท

ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ศุภมาส-คู่สมรส” อู้ฟู่รวม 1.5 พันล้าน ทองคำ 38 ชิ้น 3.8 แสนบาท

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคู่สมรส พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ พรรธนประเทศ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท1.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 2 คน

โดย ศุภมาส มีทรัพย์สินเงินฝาก 4,827,261.57 บาท และมีที่ดินมูลค่า 18,570,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 10,000,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 119,485,108 บาท รวมทรัพย์สินเฉพาะตัวเอง 152,882,369.57 บาท

ขณะที่คู่สมรส พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ มีเงินฝากในบัญชี 19,525,396.88 ล้านบาท เงินลงทุน 635,569,526.22 บาท ที่ดินมูลค่า 162,047,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 145,000,000 บาท ยานพาหนะ 96,200,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 194,524,839.14 บาท และทรัพย์สินอื่น 125,372,048 บาท รวมทรัพย์สิน 1,378,239,310.24 บาท

รวมทรัพย์สินของ ศุภมาส และคู่สมรส จำนวน 1,531,121,679.81 บาท ขณะที่รายการหนี้สิน เฉพาะตัว ศุภมาส 127,420.69 บาท และคู่สมรส 615,851,325.79 บาท รวมหนี้สิน 615,978,746.48 บาท

นอกจากนี้ ศุภมาส ยังมีที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่า 18,570,000 บาท บริเวณแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวม 3 งาน 71.4 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณ 37,140,000 บาท และมีบ้านพัก 2 ชั้นในแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จำนวน 10,000,000 บาท ด้านยานพาหนะ ศุภมาส ไม่มียานพาหนะ โดยทั้งหมดจำนวน 7 คันเป็นของคู่สมรส อาทิ ยี่ห้อ Rolls Royce, Mercedes Benz และ LEXUS

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นๆ ศุภมาส มีนาฬิกา 10 เรือน มูลค่า 22,600,000 บาท กระเป๋า 13 ใบ 3,600,000 บาท ทองคำ 38 ชิ้น 388,438 บาท ทองคำ น้ำหนัก 13 บาท 21 ชิ้น 429,000 บาท พระเครื่องทองคำ 2 ชิ้น 200,000 บาท

อ่านข่าวอื่นๆ :

“เศรษฐา” เล็งค้างคืนทำเนียบรัฐบาล 2 ม.ค.67

“ชลน่าน” แถลง 100 วันทำงานสำเร็จตามเป้า 10 ประเด็น ยกระดับ 30 บาท-พัฒนา รพ.-บรรจุพยาบาล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More