พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

พร้อม! ร่างงบปี’67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เข้าสภาฯ 3-5 ม.ค.67

วันนี้ (27 ธ.ค.2566) ที่อาคารรัฐสภา ว่าที่ ร.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขา ธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้มาถึงสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบ 105 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 143 กำหนดไว้ หรือต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.2567

โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับให้เตรียมห้องประชุม สำหรับให้หน่วยงาน มาสนับสนุนข้อมูลให้คณะรัฐมนตรีชี้แจง และเมื่อถึงวันพิจารณา 3-5 ม.ค 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชุม ก็จะทำหน้าที่ควบคุมเวลา ให้เป็นไปตามที่วิป 4 ฝ่าย ตกลงกัน คือรัฐบาลได้ 20 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้ 20 ชั่วโมง

ขณะที่บรรยากาศการรับเอกสารในวันนี้ สส.ได้ให้ทีมงานมารับเอกสารร่าง เพื่อนำกลับไปพิจารณา ประกอบด้วยหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณคนละ 2 กล่อง ทางสภาฯ ได้จัดเตรียมไว้ 425 ชุด จากที่มี สส.500 คน เนื่องจากว่าได้ทำ แบบสอบถามไปก่อนหน้านี้ว่า สส.คนใดต้องการเป็นเล่ม หรือรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการรับเอกสารสามารถเข้ารับได้จนกว่าจะถึงวันอภิปราย

สำหรับสาระเนื้อหาร่างงบประมาณปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 จำนวน 295,000 ล้านบาท โดยรายจ่ายประจำกำหนดไว้ที่ 2,532,826 ล้านบาท รายจ่าย เพื่อชดใช้เงินคงคลังกำหนดไว้เป็นจำนวน 118,361 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้ 717,722 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 118,320 ล้านบาท

โดยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง กำหนดไว้เป็นจำนวน 606,765 ล้านบาท สำหนังรายได้ปี 2567 คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ได้จำนวน 3,337,400 ล้านบาท แต่เมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆ จะคงเหลือรายได้สุทธิจำนวน 2,787,000 ล้านบาท และเนื่องด้วยรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน 693,000 ล้านบาท คาดว่ารัฐบาลจะมีการกู้เงินในวงเงินดังกล่าวเพิ่ม

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดงบประมาณสูงสุดหลักแสนล้านบาท 5 อันดับแรก 

  • กระทรวงมหาดไทย 353,127 ล้านบาท
  • กระทรวงศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาท
  • กระทรวงการคลัง 327,155 ล้านบาท
  • กระทรวงกลาโหม 198,320 ล้านบาท
  • กระทรวงคมนาคม 183,635 ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 5 อันดับประกอบ

  • กระทรวงพลังงาน 2,834 ล้านบาท
  • กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559 ล้านบาท
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591 ล้านบาท
  • กระทรวงพาณิชย์ 6,822 ล้านบาท
  • กระทรวงวัฒนธรรม 7,016 ล้านบาท

ขณะที่งบกระทรวงกลาโหม 198,320 ล้านบาท อันดับ 1 กองทัพบก วงเงิน 95,924ล้านบาท  กองทัพเรือ 41,086 ล้านบาท  กองทัพอากาศ 36,411 ล้านบาท กองทัพไทย 14,771 ล้านบาท สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 9,275 ล้านบาท และวปอ.วงเงิน 850 ล้านบาท

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More