พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โฆษกศาลแจงไทม์ไลน์คดี 'ยิ่งลักษณ์' ใช้เวลาพิจารณาพิพากษาเพียง 1 ปี 5 เดือนเศษ

โฆษกศาลยุติธรรม แจงไทม์ไลน์คดี ‘ยิ่งลักษณ์’ อดีตนายกรัฐมนตรี ยันศาลฎีกา ใช้เวลาพิจารณาพิพากษาเพียง 1 ปี 5 เดือนเศษ ไม่ใช่ 12 ปีตามที่สื่อบางแห่งนำเสนอ

วันที่ 29 ธ.ค. สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าตามที่สื่อโทรทัศน์บางแห่งมีการนำเสนอข่าว และให้ความเห็นไปในทำนองที่ทำให้สาธารณชนอาจเข้าใจไปว่าการดำเนินคดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้เวลาเนิ่นนานทำให้มีผลเหมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้า เป็นการปฏิเสธความยุติธรรม ซึ่งได้ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า “Justice delayed is justice denied.” อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ความจริงแล้วใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีนี้ เพียง 1 ปี 5 เดือนเศษเท่านั้น ไม่ได้ใช้เวลานานตามที่เป็นข่าว

คดีดังกล่าวเป็นคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศาลจึงได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ อม. 11/2565 และได้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  

โดยนัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นัดตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และนัดไต่สวนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เดิมคดีนี้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แต่นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ซึ่งเป็นองค์คณะอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรม ทำให้ต้องแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาใหม่มาทดแทน และได้มีการนัดฟังคำพิพากษาใหม่ และได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ.2566 กำหนดไว้แล้วว่าคดีที่ต้องทำการไต่สวนหรือสืบพยานในศาลฎีกา ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มไต่สวนหรือสืบพยาน แต่ศาลพิพากษาคดีนี้เพียงภายใน 7 เดือนนับแต่วันเริ่มไต่สวน

ดังนั้น จึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้ว  

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More