พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ดูเงินเดือนเปรียบเทียบ นายกฯ-ผู้นำฝ่ายค้าน-ประธานสภาผู้แทนฯ-ประธานวุฒิสภา-องคมนตรี

นายกรัฐมนตรี : รายได้เดือนละ 125,590 บาท

(เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท)

 • รองนายกฯ รายได้เดือนละ 119,920 บาท
 • รัฐมนตรีว่าการ รายได้เดือนละ 115,740 บาท

ทั้งนี้ ใครเป็นนายกฯ มากกว่า 1 ปี มีสิทธิได้รับบำเหน็จเมื่อพ้นตำแหน่งด้วย โดยใช้วิธีคำนวณคือ เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีที่ทำงาน เช่น บางคนเป็นนายกฯ มา 8 จะได้บำเหน็จ 75,590 x 8 = 604,720 บาท

ผู้นำฝ่ายค้าน : รายได้เดือนละ 115,740 บาท

(เงินประจำตำแหน่ง 73,240 + เงินเพิ่ม 42,500)

+มีข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 4 อัตรา คือ

 • ที่ปรึกษา เงินเดือน 57,250 บาท
 • โฆษา เงินเดือน 57,250 บาท
 • เลขานุการ เงินเดือน 49,210 บาท
 • ผู้ช่วยเลขานุการ เงินเดือน 43,490 บาท

+คณะทำงานทางการเมือง 10 อัตรา คือ

 • ที่ปรึกษา 4 อัตรา เงินเดือนคนละ 20,000 บาท
 • นักวิชาการ 4 อัตรา เงินเดือนคนละ 18,000 บาท
 • เลขานุการ 2 อัตรา เงินเดือนคนละ 15,000 บาท

***รวมค่าใช้จ่ายที่ให้แก่ผู้นำฝ่ายค้าน 504,940 บาทต่อเดือน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร : รายได้เดือนละ 125,590 บาท

(เงินประจำตำแหน่ง 75,590 + เงินเพิ่ม 50,000)

+คณะทำงานการเมือง 12 อัตรา คือ

 • ที่ปรึกษา 5 อัตรา เงินเดือนคนละ 20,000 บาท
 • นักวิชาการ 4 อัตรา เงินเดือนคนละ 18,000 บาท
 • เลขานุการ 3 อัตรา เงินเดือนคนละ 15,000 บาท

***รวมค่าใช้จ่ายที่ให้แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร 342,590 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.โดยทั่วไป จะมีรายได้จากเงินประจำแหน่งและเงินเพิ่มเดือนละ 113,560 บาท

ประธานวุฒิสภา : รายได้เดือนละ 119,920 บาท

(เงินประจำตำแหน่ง 74,420 + เงินเพิ่ม 45,500)

+ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5 อัตรา คือ

 • ที่ปรึกษา 2 อัตรา เงินเดือนคนละ 145,320 บาท
 • โฆษก 1 อัตรา เงินเดือน 57,250 บาท
 • เลขานุการ 1 อัตรา เงินเดือน 49,210 บาท
 • ผู้ช่วยเลขานุการ เงินเดือน 43,490 บาท

+คณะทำงานทางการเมือง 12 อัตรา คือ

 • ที่ปรึกษา 5 อัตรา เงินเดือนคนละ 20,000 บาท
 • นักวิชาการ 4 อัตรา เงินเดือนคนละ 18,000 บาท
 • เลขานุการ 3 อัตรา เงินเดือนคนละ 15,000 บาท

***รวมค่าใช้จ่ายที่ให้แก่ประธานวุฒิสภา 632,190 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.โดยทั่วไป จะมีรายได้จากเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเดือนละ 113,560

องคมนตรี :

ประธานองคมนตรี รายได้เดือนละ 121,990 บาท

องคมนตรี รายได้เดือนละ 112,250 บาท

ปัจจุบันมีประธานองคมนตรี 1 คน องคมนตรี 18 คน รวมเป็น 19 คน

====

ที่มา : สิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภา (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2) / สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 / คู่มือข้าราชการการเมือง พ.ศ.2562 / พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 2551

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More