พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

แจงบทบาทนายกฯ แก้ไขปัญหามหภาค ชวน สส. 'คิดใหญ่ อย่าคิดเล็ก'

“ลิณธิภรณ์” แจง บทบาทนายกฯ แก้ไขปัญหามหภาค ชวน สส. ในฐานตัวแทนประชาชน ให้ “คิดใหญ่ อย่าคิดเล็ก”

ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง บทบาทของรัฐบาลในการบริหารประเทศว่า การทำงานของรัฐบาลเป็นการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งประเทศ แก้ไขปัญหาในระดับมหภาค เป้าหมายปลายทางคือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยการทำให้เศรษฐกิจเติบโตและมั่นคง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำให้ GDP ของประเทศเติบโตให้ได้ ตามที่ตั้งไว้คือ 5 % สิ่งที่รัฐบาลทำคือการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้มากที่สุด เพื่อเอาเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ส่วนในระดับเศรษฐกิจครัวเรือน รัฐบาลก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรและปราบปรามยาเสพติด ให้คนไทยมีสุขภาพดี และเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการในภาพใหญ่ๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ ตามภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรทำ

ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า การที่ สส. ฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลบางคน เรียกร้องการแก้ไขปัญหา เป็นข้อเสนอที่ดีที่รัฐบาลต้องรับฟัง แต่สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะว่า ปัญหาบางเรื่อง มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว ในฐานะ สส. ตัวแทนพี่น้องประชาชนก็มีหน้าที่นำปัญหานั้นไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดให้ดำเนินการ นั้นคือบทบาทของ สส. ในการทำงานเชิงพื้นที่ควบคู่ไปการพิจารณากฎหมายต่างๆ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  การเห็นว่าทุกปัญหาคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องทำทุกเรื่อง คือการไม่เข้าใจการทำงานนายกรัฐมนตรี ไม่เข้าใจหน้าที่ของ สส.ในระบบรัฐสภา ที่ต้องแยกแยะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

จึงอยากวอนให้สังคมไทยเข้าใจ บทบาทหน้าที่นายกรัฐมนตรี เข้าใจบทบาทการทำงานของรัฐบาล ว่ามีความแตกต่างกับการบริหารงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น “ประเทศชาติจะเจริญต้องกล้าคิดใหญ่ ไม่ใช่คิดเล็ก งั้นเรามีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการตั้งมากมายไว้ทำไม ถ้านายกรัฐมนตรีต้องมาแก้ทุกเรื่อง” นางสาวลิณธิภรณ์ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More