พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“เศรษฐา” ร่ายยาวแจงใช้งบปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

วันนี้ (2 ม.ค.2567) เมื่อเวลา 09.40 น.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร เปิดประชุมสภาหลังองค์ประชุมครบ 400 คน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2567 วาระแรก โดยกำหนดเวลา 43 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน จำนวน 20 ชั่วโมง, ฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 20 ชั่วโมง และประธานในที่ประชุม 3 ชั่วโม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงหลักการตั้งร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2567 วงเงิน 3,480,000 ล้านบาท ระบุสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงิน และแนวทางพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

เชื่อมั่นแผนพัฒนาประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ กระตุ้นท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายประชาชน ครอบคลุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่สร้างขัดแย้ง พร้อมหวังอภิปรายสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์สูงสุดประชาชน

นอกจากนั้นจะมีเรื่องด้านสังคม ความมั่นคง ผ่านการพัฒนากองทัพ และความมั่นคงให้ทันสมัยใกล้ชิดประชาชน ใช้การเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ

ส่วนด้านการเมืองการปกครอง ประชาชนจะได้เห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แก้ไขจุดด้อย บนหลักการที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด รวมถึงไม่นำไปสู่ควาขัดแย้งใหม่ในสังคม

นายเศรษฐา แถลงอีกว่า สำหรับการประเมินทิศทางเศรษฐกิจปี 2567ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 2.7-3.7% แต่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภาวะหนี้สินครัวเรือน ภาคธุรกิจ ปัญหาภัยแล้ง และความขัดแย้งโลก

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อจะอยูในช่วง 1.7-2.7% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.5% ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว รัฐบาลต้องทำงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากภาษี การขายสินค้า บริการ รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น รวม 2.9 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.4% จากปี 2566  

ขณะที่กางตัวเลขวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3,480,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,532,826 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 717,722 ล้านบาท
รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท

อ่านข่าว ฝ่ายค้าน ประสานเสียงอัดรัฐบาลทำงบฯปี 2567 ไม่ตรงปก

เปิดให้ประชาชน 150 คนเข้าสังเกตการณ์

สำหรับการประชุมสภาครั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยก่อนหน้านี้ ได้เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 150 คน ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อ่านข่าว เปิดงบฯ ปี 2567 จำนวน 3.48 ล้านล้านบาท กับ 6 ยุทธศาสตร์ 63 แผนงาน

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง กล่าวว่า เป็น การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพรวมขององค์ประชุมทั้งหมดว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง แตกต่างกับการรับชมผ่านทางโทรทัศน์ ที่จะเห็นเพียงมุมมองที่กล้องจับภาพนำเสนอ และหากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ จะจัดให้มีการเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

อ่านข่าว เปิดสภาฯ วันนี้ ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระแรก

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567

มั่นใจแจงงบรอบคอบ-ทุกกระทรวงพร้อม

ก่อนเข้าประชุมสภา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะอยู่สแตนบายทั้ง 3 วันที่สภา อย่างวันเดียวกันนี้ก็มี 2-3 ภารกิจก็นัดมาเจอที่สภา ส่วนกระทรวงไหนจะถูกเพ่งเล็ง และถูกอภิปรายมากที่สุดไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเพ่งเล็งหรืออะไร และเชื่อว่าทุกกระทรวง รัฐมนตรีทุกคนได้เตรียมตัวมาดีแล้ว รัฐบาลได้มีการจัดเตรียมงบประมาณด้วยความละเอียดรอบคอบ  

“ชัยธวัช” ผิดหวังรัฐบาลจัดงบฯ ปี 2567 ใหม่ 3 เดือน ไม่สอดคล้องนโยบาย

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More