พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โยก “พล.ต.อ.รอย” ข้ามห้วย นั่งเก้าอี้เลขาฯ สมช.

วันนี้ (3 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่เอกสารที่นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 041.3 / 12930 เรื่อง การขอรับโอนข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ธ.ค.2566 ระบุว่า

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม

จึงมีความประสงค์จะขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

มีรายงานว่า หาก พล.ต.อ.รอย ถูกโยกข้ามห้วยไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. จะทำให้ตำแหน่งรอง ผบ.ตร.ว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ จะพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ได้แก่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 39 เกษียณอายุราชการปี 2568 โดยคาดว่าจะดำเนินการแต่งตั้งในวาระเดือน เม.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทาบ “บิ๊กรอย” นั่ง สมช. แผนดัน “ประจวบ” ขึ้นแท่น ผบ.ตร.ปีหน้า

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More