พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“แพทองธาร” เซ็นตั้ง “นนกุล” นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์

วันนี้ (9 ม.ค.2567) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 2 (6) ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายชานน สันตินธรกุล เป็น อนุกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง นายชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (มะเดี่ยว) , นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ และ นาย วรฤทธิ์ นิลกลม (แก๊ปเปอร์) “เป็นคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านละคร และซีรีย์

อ่านข่าวอื่นๆ : 

นายกฯ ถกนัดแรก “ซอฟพาวเวอร์” เห็นชอบ 5 ขั้นตอน ก่อนขับเคลื่อน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More