พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิด 7 ประเด็น สว.ยื่นซักฟอกรัฐบาลตาม ม.153 ลงชื่อแล้ว 55 คน

วันนี้ (9 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเตรียมเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.และนายจเด็จ อินสว่าง สว. เป็นแกนนำ

ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของญัตติดังกล่าว ระบุว่า รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ 11 ก.ย.66 และบริหารราชการแผ่นดิน 4 เดือน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลง รวมถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแถลงนโยบาาย ดังนี้

1.ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องประชาชน อาทิ การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ที่ยั่งยืนให้ประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่ตั้งคำถามถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม,สภาพปัญหาการทำนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่สร้างภาระหนี้ให้ประชาชน,การแก้หนี้นอกระบบ ที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาต้นตอในระดับครัวเรือน,การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมประมง,การสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ

2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน,การทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด,การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์, การเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน จะรับมืออย่างไร

3.ปัญหาด้านพลังงาน อาทิ การจัดการราคา ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มและน้ำมัน ปัญหกลุ่มทุนพลังงานที่มีอิทธิพลต่อการเมืองส่งผลให้ประชาชนแบกรับภาระต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.ปัญหาการศึกษาและสังคมม อาทิ กาปฏิรูปการศึกษา ผ่านร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การศึกษาแห่งชาติ,การแก้ปัญหาหนี้สินครู การจัดหลักสูตรการศึกษาให้ประชาชนเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัญหาการดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5.ปัญหาการต่างประเทศและท่องเที่ยว อาทิ ปัญหาจีนเทาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,การไม่เลือกข้างความขัดแย้งของรัรฐบาลา, มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

6.ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญ ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวที่ต้องอธิบายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ประชาชนและพัฒนาประเทศ

7. ปัญหาการปฏิรูปประเทศ แนวทางของรัฐบาลต่อการดำเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ในรายละเอียดของญัตติ ระบุว่าปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้โดยทันที เพราะส่งผลต่อการขับเคลื่อน ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงบรรลุเป้าหมายให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเข้าชื่อของ สว.เพื่อเสนอญัตติดังกล่าวต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ตาม มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องใช้เสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของ สว.ที่มีอยู่ หรือ 84 คนนั้น ล่าสุดหลังจากเปิดให้  สว.ร่วมกันลงชื่อ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (9 ม.ค.) พบว่าเมื่อเวลา 14.00 น. มียอดผู้ลงชื่อแล้ว 55 คนแล้ว โดยมีทั้ง สว.สายพลเรือนและสายทหาร

อ่านข่าวอื่นๆ :

สว.ปาดหน้า สส.ชิงเปิดอภิปราย มาตรา 153

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More