พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง 'ณฐพร' ให้ฟัน 'อานนท์-ไมค์-รุ้ง' เหตุไม่เลิกใช้สิทธิ์ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ‘ณฐพร’ ขอให้สั่งหน่วยงานเอาผิด ‘อานนท์-ไมค์-รุ้ง’ อ้างยังไม่เลิกใช้สิทธิ์ล้มล้างการปกครอง

วันที่ 10 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่ ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวอ้างว่าอานนท์ นำภา  ภาณุพงศ์ จาดนอก ปนัสยา  สิทธิจิรวัฒนกุล รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย มิได้เลิกการกระทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งการตามคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญที่ 19/2564  และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการกำหนดคำบังคับตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74 ให้องค์กรหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ถูกร้องทั้ง 3 รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยศาลเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องขอให้กำหนดคำบังคับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74

ทั้งนี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 เป็นกรณีที่เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ศาลมีคำวินิจฉัย ว่าการปราศรัยของ อานนท์ ภานุพงศ์  ปนัสยา  ในที่สาธารณะหลายครั้ง หลายสถานที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2563 เรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่ทั้ง 3 คน อภิปรายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมาหากษัตริย์ ด้วยข้อเรียกร้องรวม 10 ประการ เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง  และมีมติเอกฉันท์สั่งการให้ทั้ง 3 คน รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More