พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ราชทัณฑ์” หวั่นตีตรานักโทษ ไม่ใช้ น.ช.กับ “ทักษิณ ชินวัตร”

วันนี้ (16 ม.ค.2567) กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ต้องขัง หลังมีกระแสข่าวว่าให้อภิสิทธิ์ดูแลผู้ต้องขัง 2 มาตราฐาน ไม่ใช้คำนำหน้าชื่อว่า น.ช. กับนายทักษิณ ชินวัตร โดยระบุว่า ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษเด็ดขาดชาย (น.ช.) หรือนักโทษเด็ดขาดหญิง (น.ญ.) เป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้แบ่งประเภทของนักโทษเด็ดขาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์กำหนดเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

การใช้คำนำหน้าชื่อเหล่านี้จะใช้ในงานราชทัณฑ์ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ-ทัณฑสถานเท่านั้น

แต่หากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลออกสู่สาธารณชน จะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย น.ช. หรือ น.ญ. เพื่อบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคม กระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจทำให้เป็นการตีตราผู้ต้องขังไปตลอด

กรมราชทัณฑ์ ยังยืนยันว่า ไม่ได้เลือกปฏิบัติใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย เฉพาะกับนายทักษิณเท่านั้น ที่ผ่านมาหากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องขังคนอื่นๆ ออกสู่สาธารณชน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เมื่อออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกัน

อ่านข่าวอื่นๆ

“ละเมิดสิทธิคนป่วย” ชั้น 14 หรือ “นักโทษวีไอพี” ละเมิดสิทธิคนไทย

“ทวี” ยันคดี “หมูเถื่อน” ไม่มีมวยล้มต้มคนดู สาวถึงใครให้เรียกสอบ

“เฉลิมชัย” แถลงปมมีชื่อพัวพัน “หมูเถื่อน”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More