พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘Sex Worker’ ทวงถาม ร่าง ‘พ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ’ หลังค้างตั้งแต่ พ.ย.ปีที่แล้ว

‘Sex Worker’ ทวงถาม ร่าง ‘พ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ’ หลังค้างตั้งแต่ พ.ย.ปีที่แล้ว ลั่น แช่แข็งกฎหมายแช่ได้ แต่ชีวิตคนไม่ได้หยุดเดือดร้อนตาม ด้าน ‘เพื่อไทย-ก้าวไกล’ ร่วมรับหนังสือ

18 ม.ค. ที่อาคารรัฐสภา มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และตัวแทนพนักงานบริการทางเพศ (sex worker) เข้ายื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง เพื่อติดตามร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทางเพศ โดยมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ สส.พรรคเพื่อไทย อาทิ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี ขัตติยา สวัสดิผล สส.แบบบัญชีรายชื่อ จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ชนก จันทาทอง สส.หนองคาย สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับหนังสือ

โดย ชัชลาวัณย์ เมืองจันทร์ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นมากว่า 5 ปีแล้ว จากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ พนักงานบริการทางเพศ สถานบริการทางเพศ ที่มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพ หากยึดตามกรอบเวลาเดิมร่างกฎหมายฉบับนี้ควรตั้งอยู่บนโต๊ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. แล้ว และจะต้องนำยื่นสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในลำดับถัดไป แต่ปรากฏว่า อยู่ดีๆ ก็มีการหยุดรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือน พ.ย. 2566 โดยไม่ทราบสาเหตุ พวกเราจึงรู้สึกกังวล เพราะร่างกฎหมายหลายฉบับที่พยายามจะจัดทำและยื่นกับรัฐบาลชุดนี้ หายเงียบ หายสาบสูญไป 

“เราจึงรวมตัวกันเพื่อติดตามไม่ให้ร่างนี้ถูกแช่แข็ง แช่แข็งกฎหมายแช่ได้ แต่ชีวิตของคนที่เป็น sex worker มันไม่ได้หยุดเดือดร้อนตามกฎหมาย เราจึงมาถามหาว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไปถึงไหนแล้ว พร้อมเรียกร้องให้ทั้งพรรคการเมือง และกระทรวง พม. จัดทำร่างกฎหมายนี้ตามกรอบเวลาเดิม เพื่อให้ร่างนี้เกิดการศึกษา และพิจารณาในลำดับถัดไป พนักงานบริการทางเพศจะได้เป็นแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองเหมือนแรงงานอื่นๆ ร่างนี้สำคัญกับชีวิตเราจริงๆ เพราะร่างนี้ มุ่งเน้นการคุ้มครอง ไม่ได้มุ่งเน้นควบคุม หรือจำกัดชีวิตของพวกเรา และร่างนี้จะไปฉีก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทำให้พวกเราไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป“ ชัชลาวัณย์ กล่าว

ด้าน ธัญวัจน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานะของพนักงานบริการทางเพศของประเทศไทย ยังเป็นสถานะที่ผิดกฎหมาย สวนทางกับความเป็นจริง เป็นช่องว่างทำให้เกิดการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐ พรรคก้าวไกลตั้งใจจะยื่นร่าง พ.ร.บ.บริการทางเพศและคุ้มครองผู้ให้บริการ โดยมีสาระสำคัญต้องเกิดจากความสมัครใจ ซึ่งจากการศึกษาอย่างรอบด้าน พรรคก้าวไกลพบว่า การยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ไม่สามารถทำให้อาชีพบริการทางเพศปลอดภัย เพราะเรายังมีการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายอาญา 

อีกทั้งยังมี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อยู่ เพราะฉะนั้น สิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการคือ จะทำอย่างไรให้การค้าประเวณีตามคำสั่งของกฎหมาย ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ พนักงานบริการทางเพศต้องเกิดจากคงามสมัครใจเท่านั้น และพนักงานบริการทางเพศต้องมีอำนาจต่อรองกับสถานประกอบการที่มีแนวคิดเป็นระบบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า การค้าบริการทางเพศไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ และไม่มีการกักขังเพื่อการค้าประเวณี 

ส่วน ขัตติยา กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยทราบถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไร ทึกคนควรได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐ เราพูดถึงการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี กันอยู่แล้ว และ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอง ก็มีความสนใจ และพูดถึงการทบทวนกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะไปติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าติดอะไรอยู่ และถ้าเป็นไปได้ เราจะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จากบนโต๊ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. มาอยู่ในสภาฯ เพื่อรับการพิจารณาให้เร็วที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More