พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ต่อยอดความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย ยูไนเต็ดรัสเซีย-เพื่อไทย จับมือสร้างสันติภาพ

ยูไนเต็ดรัสเซีย-เพื่อไทย สองพรรคใหญ่ต่อยอดความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

19 มกราคม 2567 พรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อต่อยอดความร่วมมือและความสัมพันธ์ กับ พรรคยูไนเต็ดรัสเซีย (United Russia Party) นำโดย ดมีตรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย และ หัวหน้าพรรคยูไนเต็ดรัสเซีย โดยแกนนำจากพรรคเพื่อไทยได้แก่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสรวงศ์​ เทียนทอง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สส. ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย , พลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค  

การพูดคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยทวิภาคีระดับพรรคการเมืองเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในระดับพรรคการเมือง โดยนางสาวแพทองธาร ในฐานะหัวหน้าพรรคกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยไม่เคยหยุดสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทย-รัสเซีย วันนี้จึงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณอดีตประธานาธิบดีรัสเซียที่ให้ความสำคัญกับประเทศไทยจนนำมาสู่การหารือระหว่างพรรคในวันนี้ การพบปะกันในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะสานสัมพันธ์ มองหาความร่วมมือ และเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ ทั้งในระดับความร่วมมือของพรรคการเมืองและระหว่างประเทศต่อไป

ประเด็นใหญ่การพูดคุยครั้งนี้เป็นการหาความร่วมมือด้านทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต่อปีกว่า 1 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ได้มองเห็นความสำคัญและโอกาสเรื่องนี้ ออกมาตรการขยายวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจาก 30 วันเป็น 90 วัน ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องโอกาสของประเทศไทยภายใต้ความท้าทายของโลกปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี การเกิดขึ้นของ Covid-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประเด็นเหล่านี้นายดมีตรี มองว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) 

อย่างไรก็ตาม แพทองธาร ได้ย้ำเจตจำนงค์ของพรรคเพื่อไทย และความตั้งใจของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมืออันเป็นกลไกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทที่สำคัญในโลก เพื่อเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลกและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอาเซียนโดยขอให้ประเทศรัสเซียสนับสนุนความตั้งใจนี้ และมั่นใจว่าประเทศไทยจะให้ความร่วมมือได้อย่างดี เนื่องจากรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระหว่างพรรคการเมืองของกลุ่มประเทศบริกส์ inter-party BRICS Forum ที่

เมืองวลาดิวอสตอค ดมีตรี เมดเวเดฟ จึงได้เชิญแพทองธารเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ของไทยกับกลุ่มประเทศบริกส์ โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองของสมาชิกประเทศบริกส์แล้ว ทางเจ้าภาพยังได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองจากประเทศที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มประเทศบริกส์อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More