พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก แบบเรียน-หนังสือ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก

วันนี้ (22 ม.ค.2567) ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก แจ้งเรื่องการยกเลิกการกำหนดแบบเรียน หนังสือ ให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยเนื้อหา ระบุว่า

โดยที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 และบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 พบว่า สินค้าประเภทประดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน ตาม 9. แบบเรียน หนังสือ มีพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แบบเรียน หนังสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าแล้ว

โดยเป็นกรณีมีกฎหมายบัญญัติเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึงสมควรยกเลิกการกำหนดแบบเรียน หนังสือ ให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก 9. ของประเภทกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องเขียน ตามบัญชี แนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566
ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก

“แพทองธาร” โพสต์อัปเดทประกาศยกเลิกหนังสือสินค้าควบคุมฉลาก

โดยเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2567 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Ing Shinawatra แจ้งว่า

อีกหนึ่งการทำงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือ และคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านหนังสือ

“หนังสือและตำรา” เคยถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุมฉลากในสมัยรัฐบาลที่แล้วทำให้การพิมพ์หนังสือยุ่งยากมากขึ้นและเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่เตรียมเรียกคืนหนังสือจากร้านหนังสือกลับมาแปะฉลาก เพราะเกรงเรื่องโทษปรับและจำคุก

วันนี้ทีมทำงานได้สร้างความเข้าใจร่วมกันกับ สคบ.จนสามารถออกประกาศยกเลิกได้ในที่สุด

ขอขอบคุณสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือและทีมงานอนุกรรมการด้านหนังสือทุกท่านนะคะ ที่มุ่งมั่นอธิบาย ยืนยัน และสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายจนงานสำเร็จค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ : 

นายกฯพร้อมรับฟังความเห็นทุกด้าน “โครงการแลนด์บริดจ์”

“ภูมิธรรม” ไม่กังวลศึกซักฟอก มั่นใจ 4 เดือนทำงานไร้ที่ติ 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More