พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ชง ครม.สัญจร-ระนอง อนุมัติ 21 โครงการ หนุนเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิต-พัฒนาท่องเที่ยวภาคใต้

วันนี้ (22 ม.ค.2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมด้วยนายปานปรีย์ ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย และนางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงระนอง-เกาะสอง พูดคุยประเด็นการค้าผ่านแดน แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และประมง รวมถึงจะพบปะประชาชนกลุ่มประมงและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้มาระนองครั้งแรกในรอบ 40 ปี ซาบซึ้งถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่น้องชาวระนองและความจริงใจจากชาวใต้ ที่มีให้กับพวกเรา แม้ระนองจะเป็นจังหวัดเล็ก แต่รัฐบาลให้ความสำคัญ ความจริงใจความอบอุ่นที่เราได้รับในวันนี้จะประทับใจไปโดยไม่รู้ลืม

จากการรับฟังการรายงานท่าเทียบเรือมีหลายมิติ รัฐบาลนี้ยินดีสนับสนุนการปรับท่าเรือตรงนี้ให้มีการยกระดับมาตรฐานขึ้นมาสูงขึ้น เนื่องจากคำนึงถึงการค้าชายแดนการเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวที่มาจากเมียนมา รวมไปถึงการทำงานซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม การที่เราจะปรับปรุงแต่ท่าเรืออย่างเดียว ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด แต่การที่มีการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก เรื่องที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องการความสะดวกสบายต้องการ One Stop Service ไม่ต้องเสียเวลา

ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ที่จะทำให้ท่าเรือระนองแห่งนี้มีความทันสมัย และมีความสะดวกสบายในการใช้ ซึ่งตนยืนยันว่า จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่การทำให้ท่าเรือนี้ดีขึ้น และเรื่องการประมงถือเป็นเรื่องสำคัญการแก้ไขปัญหา IUU ปลดล็อคให้คนไทยไปค้าขายได้อย่างดีขึ้น

นอกจากนี้ ในบ่ายวันนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจาก ครม.สัญจร จ.ระนอง เพื่อไปดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือ โครงการ Quick win รวมทั้งหมด 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ (23 ม.ค.2567)

อ่านข่าว : ชาวบ้านระบุรัฐบาล “มัดมือชก” โครงการแลนด์บริดจ์ ครม.สัญจรตั้งธงเดินหน้า

สำหรับโครงการสำคัญที่มีความพร้อม และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี แยกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งหมด 4 โครงการ วงเงินรวม 134.55 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้า กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ 25.3 ล้านบาท

โครงการมารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน 16.8 ล้านบาท ,โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 35.9 ล้านบาท ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ของฝากจากชุมชน บนพื้นฐานศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

อ่านข่าว : “โครงการแลนด์บริดชุมพร-ระนอง” กับความกังวลของคนในท้องถิ่น

เสริมสร้างศักยภาพ “ช่างชุมชน” เพื่อคนชาวเล อยู่รอด ปลอดภัย และส่งเสริมการสร้างงานบนพื้นฐานความยั่งยืน และ โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อความมั่งคงทุกมิติ 56.5 ล้านบาท ทั้ง เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเปราะบาง อยู่รอด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนครัวเรือนบ้านมั่นคง เพื่อคนทุกวัน

ขณะที่งบรายจังหวัด มีโครงการที่เสนอขอมาดังนี้ คือ จ.ระนอง เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

จังหวัดภูเก็ต เสนอ 8 โครงการ วงเงิน 212 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 40 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองบางใหญ่ (เฟส 2) (ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต) 26.5 ล้านบาท

อ่านข่าว : นายกฯพร้อมรับฟังความเห็นทุกด้าน “โครงการแลนด์บริดจ์”

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาเกาะ-บางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 10.8 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถ.ทวีวงศ์ และซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 11.4 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนผังเมืองลาย ก ถ.นาโน, ถ.นาใน 2/1 และซอยแสนสบาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 10.7 ล้านบาท

โครงการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) เพื่อการท่องเที่ยว 30.5 ล้านบาท, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองภูเก็ต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 36.9 ล้านบาท และ โครงการ Digital wallet ของเทศบาลเมืองป่าตอง 45 ล้านบาท

ขณะที่ จังหวัดกระบี่ เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แยกเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ และปรับปรุงห้องผ่าตัด และพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัด โรงพยาบาลคลองท่อม

อ่านข่าว : “โครงการแลนด์บริดชุมพร-ระนอง” กับความกังวลของคนในท้องถิ่น

จังหวัดตรัง เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 25 ล้านบาท 2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9 เมตร (กะปาง – ห้วยนาง,ห้วยนาง – ต้นม่วง,นาวง – ห้วยยอด) 35 ล้านบาท

จังหวัดพังงา เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 52.2 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงา (Phang-Nga Smart Piers) 45 ล้านบาท, และโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Pump) พร้อมระบบท่อน้ำดับเพลิงและตู้ อุปกรณ์ดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 7.5 ล้านบาท

สำหรับ จังหวัดสตูล เสนอ 3 โครงการ วงเงิน 57.8 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 19.9 ล้านบาท ,โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 12.9 ล้านบาท และโครงการถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝายดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 25 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More