พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘ปานปรีย์‘ ประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน รับฟังข้อเสนอพัฒนา จ.ฝั่งอันดามัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2567 ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีผู้แทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวเปิดการประชุมโดยย้ำว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับโลก และมีจุดแข็งด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมให้เชื่อมโยงจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังข้อเสนอโครงการต่างๆ จากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนภาคเอกชน และได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการที่มีความพร้อมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวม 13 โครงการ และโครงการพัฒนาของภาคเอกชนอีก ๗ โครงการ ซึ่งจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ 23 มกราคม 2567

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More