พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม. มีมติแต่งตั้ง ประธาน-กรรมการ สนง.ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ครม.สัญจรฯ ระนอง’ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ประธาน-กรรมการ สนง.ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนี้  

 1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ  

  2. เสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. เกตุสุดา สุประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4. จักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. วิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More