พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ ชงเอง เสนอเลิกครูเวรฯ มอบหมาย ‘มหาดไทย-ตำรวจ’ ดูแลแทน

เผย ‘นายกฯ’ เป็นคนเสนอเอง ในที่ประชุม #ยกเลิกครูเวรยาม ทั่วประเทศ มอบ มท.-ตำรวจ ดูแลแทน เปิดทางจ้างเอกชน เตรียมประกาศลงราชกิจจาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

23 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาเวรยามในสถานที่ราชการ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2542 โดยสาระสำคัญ คือให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จากการที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ รวมถึงปัจจุบันมีบุคคลและเครื่องมือต่างๆที่สามารถนำมาใช้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการแทนได้ เช่นการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือการจ้างเอกชน ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จึงเห็นควรว่า การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการในสถานศึกษา เป็นการเพิ่มคำเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความจำเป็นเหมาะสม และคณะรัฐมนตรี ยังมีมติให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วได้รับยกเว้นการปฏิบัติการปฏิบัติตามมติดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้แหล่งข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ข้อมูลว่ามติเห็นชอบนี้ เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยตนเอง หลังเกิดเหตุ ชายบุกทำร้ายครูเวรหญิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา โดยมติดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติทันที โดยหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นลำดับต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More