พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

จับตาบทบาท “พิธา” หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

วันนี้ (24 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัย เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

จากกรณีนายพิธา ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ อยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ

 อ่านข่าว : ฉบับเต็ม! มติ ศาลรัฐธรรมนูญ 8:1 “พิธา” ไม่พ้น สส.ปมหุ้นไอทีวี

กระทั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (8:1) วินิจฉัยว่า ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชี รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

ไอทีวี จำกัด (มหาชน) แต่ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนรับฟังได้ว่าบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ผู้ถูกร้องจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 1 คน คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

อ่านข่าว : “พิธา” รอด ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพ สส.ไม่สิ้นสุด ชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อ

มีคำถามว่า แล้วหลังจากนี้ บทบาท “พิธา” จะเป็นอย่างไร

หากเรียบเรียงตามลำดับเวลา และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป

1.คำวินิจฉัยระบุว่า “จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น” เท่ากับว่า นายพิธากลับมามีสถานะเป็น สส.ทันที (เหมือนเดิม)
2.พรรคก้าวไกล จะจัดประชุมพรรค สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน (โหวตหัวหน้าพรรคคนใหม่)

อ่านข่าว : “พิธา” เปิดใจหลังได้สมาชิกสภาพ สส. กลับคืนมา

3.รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 ระบุว่า แต่งตั้ง สส.ที่เป็น หัวหน้าพรรคในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด ไม่มี สส.เป็นรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
4.ประธานสภาผู้แทนฯ จะเสนอชื่อ นายพิธา เป็นผู้นำฝ่ายค้าน คนใหม่
5.วันที่ 17 เมษายน 2567 เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ต้องลุ้นอีกครั้งในวันที่ 31 ม.ค.2567 คดีนายพิธาและพรรคก้าวไกล หาเสียงเลือกตั้งด้วยการเสนอร่างกฎหมายยกเลิก มาตรา 112 ซึ่งตามคำร้องแต่ตามคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งระงับหาเสียงซึ่งไม่เกี่ยวยุบพรรค

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More