พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ธรรมนัส' สั่งสอบ 'โครงการโคบาลชายแดนใต้' หลังมีข่าวแม่พันธุ์วัว ไม่ตรงกับสัญญา

‘ธรรมนัส’ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ‘โครงการโคบาลชายแดนใต้’ มอบปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน หลังมีข่าวคุณลักษณะแม่พันธุ์วัวไม่ตรงกับสัญญา กำชับรายงานผลสอบโดยเร็ว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีมีการนำเสนอข่าว โครงการโคบาลชายแดนใต้ พบแม่พันธุ์วัวไม่ตรงกับสัญญาและคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามที่กำหนด จึงทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลชายแดนใต้ ในโครงการนำร่อง เริ่มกังวลใจ บางรายจำเป็นต้องขายวัวสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ดีกว่าปล่อยให้ตายก็จะขาดทุน ทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ อีกทั้งยังมีปัญหาต้นทุนเลี้ยงวัวสูง ทั้งอาหารและยารักษาโรค เพราะแม่พันธุ์วัวที่ได้รับการส่งมอบ 50 ตัวต่อกลุ่ม น้ำหนักไม่ได้ตามเกณฑ์ที่สัญญาไว้ และบางตัวติดโรค ทำให้ขณะนี้มีผลกระทบให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายเป็น 400 กลุ่ม เริ่มไม่มั่นใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น ในเรื่องนี้เมื่อทราบเรื่อง ตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง 

ดังนั้น ตนเองจึงได้สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการโคบาลชายแดนใต้อย่างเร่งด่วน โดยมี ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว

สำหรับโครงการนี้เท่าที่ตนเองได้รับรายงานเบื้องต้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. มีข้อเสนอการดำเนินการกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565-2571) ระยะที่ 2 เพื่อพิจารณามอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานให้สอดรับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการในระยะนำร่องตั้งแต่เมษายน 2566 

“ผมได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว และได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จึงต้องรีบตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อหาข้อเท็จจริงและแก้ปัญหา หากเกษตรกร หรือประชาชนท่านใดมีข้อมูลหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More