พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลปกครองยกฟ้อง “สปน.-ไอทีวี” ปมสัมปทาน 2.8 พันล้าน

วันนี้ (25 ม.ค.2567) ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ยกฟ้องกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( สปน.) ที่ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่าง สปน. กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่ระบุว่า สปน. และ บ.ไอทีวี ต่างมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่กันและกัน จำนวนเงิน 2,890 ล้านบาท ในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งเมื่อหักลบกลบหนี้แล้ว ต่างฝ่ายจึงไม่มีหนี้ ที่จะต้องชำระแก่กันและกัน

โดยศาลฯ ให้เหตุผลว่า คำอุทธรณ์ของสำนักงานปลัดฯ เป็นเพียงการโต้แย้ง ดุลพินิจ ในการวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในสำนวนของคณะอนุญาโตตุลาการ และโต้แย้งเหตุผลการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ ในข้อกฎหมาย ข้อสัญญา ระหว่างสำนักงานปลัด กับ ไอทีวีเท่านั้น

จึงไม่ใช่กรณี ที่เกี่ยวกับการยอมรับหรือการบังคับ ตามคำชี้ขาด ที่จะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545

อีกทั้งการที่คณะอนุญาโตตุลาการ เคยชี้ขาดว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้าน ต่างไม่มีหนี้ ที่จะต้องชำระแก่กันและกัน ถือเป็นอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ ในการใช้ดุลพินิจ รับฟังพยานหลักฐานและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ในการวินิจฉัยชี้ขาดจึงไม่ใช่เหตุที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้

ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในคดีนี้ และมีคำสั่ง ยกคำฟ้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More