พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ราชทัณฑ์' โต้ 'สนธิ' ปมย้าย ขรก. ยันเป็นไปตามระเบียบ ไม่เอี่ยว 'ทักษิณ'

‘ราชทัณฑ์’ แจงคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบ พิจารณาความรู้ความสามารถ ปัด เด้งคนที่ค้านนโยบายคุมขังนอกเรือนจำ แล้วจิ้มคนที่ตอบสนองงาน รองรับ ‘ทักษิณ’ มาแทน ตามที่ ‘สนธิ ลิ้มทองกุล’ ไลฟ์สด

28 ม.ค. 2567 จากกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก สนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อวันที่ 26 ม.ค. พูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ ในกรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่น และย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทน เพื่อรองรับอดีตนายกฯ ทักษิณ

จากกรณีดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ ได้แจกเอกสารชี้แจงว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่ 74/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค. มอบหมายให้ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำทัณฑสถานต่างๆ และคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 75/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค. ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้น

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน จึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทัณฑ์ อาทิ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ด้านทัณฑปฏิบัติ ด้านทัณฑวิทยา ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนางานวิชาการ เป็นต้น ซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย อันช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการ มิได้เป็นไปตามที่นายสนธิกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More